Skip to content

Skip to table of contents

 CHUYỆN SỐ 102

Chúa Giê-su sống!

Chúa Giê-su sống!

EM CÓ biết người đàn bà và hai người đàn ông này là ai không? Người đàn bà là Ma-ri Ma-đơ-len, bạn của Chúa Giê-su. Và hai người đàn ông mặc đồ trắng là thiên sứ. Cái phòng nhỏ này mà Ma-ri đang nhìn vào là nơi mà người ta đã chôn xác Chúa Giê-su sau khi ngài chết. Đó là một cái mộ. Nhưng bây giờ thì cái xác biến mất rồi! Ai đã lấy xác ấy? Chúng ta hãy xem.

Sau khi Chúa Giê-su chết, mấy thầy tế lễ nói với Phi-lát: ‘Hồi tên Giê-su còn sống, hắn bảo sẽ được sống lại ba ngày sau. Vậy xin ông ra lệnh cho canh mộ. Để các môn đồ của hắn không thể ăn cắp xác hắn và hô rằng hắn đã sống lại từ kẻ chết!’ Phi-lát bảo các thầy tế lễ sai lính đi canh mộ.

Nhưng tảng sáng rất sớm vào ngày thứ ba sau khi Chúa Giê-su chết, một thiên sứ của Đức Giê-hô-va chợt đến. Thiên sứ lăn tảng đá khỏi cửa mộ. Mấy người lính quá sợ hãi nên không thể nhúc nhích. Cuối cùng, khi họ nhìn vào trong mộ, cái xác đã biến mất! Một vài người lính vào thành nói lại cho các thầy tế lễ nghe. Em có biết mấy thầy tế lễ ác làm gì không? Họ trả tiền cho mấy người lính để nói dối. Các thầy tế lễ bảo mấy người lính: ‘Các ngươi hãy nói rằng môn đồ của hắn đến ban đêm, trong khi chúng tôi đang ngủ, và lấy trộm xác’.

Trong khi đó một vài bà bạn của Chúa Giê-su đi thăm mộ. Họ ngạc nhiên quá đỗi khi thấy mộ trống trơn! Thình lình có hai thiên sứ mặc đồ sáng rực hiện ra. Họ hỏi: ‘Tại sao các ngươi tìm Chúa Giê-su ở đây? Ngài đã được sống lại rồi. Hãy mau mau đi báo cho các môn đồ ngài biết’. Mấy bà kia chạy nhanh làm sao! Nhưng giữa đường có một người đàn ông chận họ lại. Em có biết ai đó không? Chúa Giê-su đấy! Ngài bảo: ‘Hãy đi nói cho các môn đồ ta biết đi’.

Khi mấy bà nói với các môn đồ rằng Chúa Giê-su sống và chính họ đã thấy ngài, các môn đồ thấy khó tin. Phi-e-rơ và Giăng chạy lại mộ để nhìn tận mắt, nhưng mộ trống không! Khi Phi-e-rơ và Giăng ra về, Ma-ri Ma-đơ-len còn ở nán lại. Chính vào lúc đó bà nhìn vào mộ và thấy hai thiên sứ.

Em có biết xác Chúa Giê-su ở đâu không? Đức Chúa Trời đã khiến cho xác ấy biến mất. Đức Chúa Trời không làm cho Chúa Giê-su sống lại trong thân thể bằng thịt như lúc ngài chết. Ngài ban cho Chúa Giê-su một thân thể mới bằng thần linh, giống như thân thể của các thiên sứ ở trên trời. Nhưng để chứng tỏ cho các môn đồ thấy ngài sống, Chúa Giê-su có thể mặc lấy một thân thể mà người ta có thể trông thấy, như chúng ta sẽ học biết.