Skip to content

Skip to table of contents

 CHUYỆN SỐ 100

Chúa Giê-su trong vườn

Chúa Giê-su trong vườn

SAU KHI rời phòng trên lầu, Chúa Giê-su và các sứ đồ ra đi đến vườn Ghết-sê-ma-nê. Trước đó, họ đã đến đây nhiều lần rồi. Bây giờ Chúa Giê-su bảo họ phải tỉnh thức luôn và cầu nguyện. Rồi ngài đi khỏi đó một quãng ngắn, và cúi mặt xuống đất cầu nguyện.

Sau đó Chúa Giê-su trở lại chỗ các sứ đồ. Em nghĩ họ làm gì? Họ đang ngủ! Ba lần Chúa Giê-su nói với họ nên tỉnh thức luôn luôn, và lần nào trở lại ngài cũng gặp họ đang ngủ. Chúa Giê-su nói với họ khi trở lại lần sau cùng: ‘Làm sao mà các ngươi có thể ngủ được trong lúc này? Giờ mà ta bị bắt nộp cho kẻ thù của ta đến’.

Ngay lúc ấy người ta có thể nghe thấy tiếng ồn ào của một toán đông kéo đến. Nhìn kìa! Người ta cầm gươm và gậy kéo đến! Và họ cầm đuốc để thấy đường. Khi họ tới gần, một người kia tách ra khỏi đoàn người và tiến thẳng lại gần Chúa Giê-su. Hắn hôn ngài, như em có thể thấy đây. Hắn chính là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt! Tại sao hắn hôn Chúa Giê-su?

Chúa Giê-su hỏi: ‘Giu-đa ơi, ngươi lấy cái hôn mà phản ta đấy ư?’ Đúng, cái hôn là một dấu hiệu. Nhờ cái hôn mà những kẻ theo Giu-đa biết ai là Chúa Giê-su mà chúng tìm bắt. Vậy kẻ thù của Chúa Giê-su xông tới bắt ngài. Nhưng Phi-e-rơ chống cự, không để yên cho người ta bắt Chúa Giê-su đi. Ông rút gươm mà ông mang theo chém kẻ đứng gần ông. Nhưng lưỡi gươm chém hụt đầu và cắt đứt tai phải của người đó. Nhưng Chúa Giê-su sờ tai người ấy và chữa lành cho.

Chúa Giê-su bảo Phi-e-rơ: ‘Hãy nạp gươm vào vỏ. Ngươi không nghĩ rằng ta có thể xin Cha ta cả ngàn thiên sứ đến cứu ta hay sao?’ Đúng, ngài có thể xin được! Nhưng Chúa Giê-su không xin Đức Chúa Trời sai thiên sứ nào đến, vì ngài biết đây là lúc để kẻ thù đến bắt ngài. Vậy ngài để họ dẫn ngài đi. Giờ đây, chúng ta hãy xem chuyện gì xảy ra cho Chúa Giê-su.