Skip to content

Skip to table of contents

 CHUYỆN SỐ 81

Tin cậy nơi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời

Tin cậy nơi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời

GẦN 50.000 người đi đường xa từ Ba-by-lôn về thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng khi họ tới nơi, thành Giê-ru-sa-lem chỉ còn là một nơi điêu tàn rộng lớn. Không ai sống ở đó. Dân Y-sơ-ra-ên phải xây lại hết mọi sự một lần nữa.

Một trong những cái mà họ xây lại trước nhất là bàn thờ. Đây là nơi mà họ có thể dâng thú vật làm của-lễ, hoặc làm quà, cho Đức Giê-hô-va. Ít tháng sau dân Y-sơ-ra-ên khởi sự xây lại đền thờ. Nhưng kẻ thù sống ở các nước kế bên không muốn dân Y-sơ-ra-ên xây đền thờ. Vậy chúng cố hăm dọa để khiến họ sợ mà ngừng việc. Cuối cùng, các kẻ thù này xin vua mới của nước Phe-rơ-sơ ra chiếu chỉ bắt ngừng hẳn việc xây cất.

Nhiều năm trôi qua. Dân Y-sơ-ra-ên hồi hương từ Ba-by-lôn tính đến nay được 17 năm rồi. Đức Giê-hô-va sai các nhà tiên tri Ngài là A-ghê và Xa-cha-ri bảo dân sự bắt đầu xây cất trở lại. Dân tin cậy nơi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, và họ vâng lời các nhà tiên tri. Họ khởi sự xây cất một lần nữa, ngay dù có một chiếu chỉ cấm họ xây cất.

Vậy một quan người Phe-rơ-sơ tên là Tát-tê-nai đến hỏi dân Y-sơ-ra-ên lấy quyền gì mà xây đền thờ. Dân Y-sơ-ra-ên nói với ông rằng khi họ còn ở Ba-by-lôn thì Vua Si-ru đã bảo họ: ‘Bây giờ các ngươi hãy đi đến thành Giê-ru-sa-lem xây đền thờ Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi’.

Tát-tê-nai mới gửi một lá thư về Ba-by-lôn hỏi xem Si-ru, giờ đã chết rồi, hồi trước có thật sự nói vậy không. Ít lâu sau vua mới xứ Phe-rơ-sơ gửi trở lại một bức thư. Thư nói rằng quả thật Si-ru có bảo thế. Vì thế vua viết: ‘Hãy để cho dân Y-sơ-ra-ên xây đền thờ cho Đức Chúa Trời họ. Và ta ra lệnh ngươi phải giúp họ’. Trong vòng bốn năm đền thờ được xây xong, và dân Y-sơ-ra-ên rất đỗi vui mừng.

Nhiều năm trôi qua. Bây giờ thì đền thờ xây xong đã được ngót 48 năm rồi. Dân thành Giê-ru-sa-lem nghèo khổ, và thành cùng đền thờ Đức Chúa Trời trông không mấy đẹp. Từ bên Ba-by-lôn, E-xơ-ra người Y-sơ-ra-ên hay được là đền thờ Đức Chúa Trời cần phải được sửa sang. Vậy em biết ông làm gì không?

E-xơ-ra đến gặp Ạt-ta-xét-xe là vua nước Phe-rơ-sơ, và ông vua tốt này ban cho E-xơ-ra nhiều quà tặng đặng đem về Giê-ru-sa-lem. E-xơ-ra nhờ dân Y-sơ-ra-ên sống ở Ba-by-lôn giúp ông chở các món quà này về Giê-ru-sa-lem. Khoảng chừng 6.000 người nói họ sẽ đi. Họ có nhiều bạc, vàng và các vật quí khác để chở theo.

E-xơ-ra rất lo lắng vì dọc đường có nhiều kẻ ác. Các kẻ ấy có thể cướp lấy vàng bạc của họ và giết họ đi. Vậy E-xơ-ra tập họp dân sự lại, như em có thể thấy trong hình vẽ đây. Rồi họ cầu nguyện Đức Giê-hô-va che chở họ trên đoạn đường dài dẫn về Giê-ru-sa-lem.

Đức Giê-hô-va quả có che chở họ. Và sau bốn tháng hành trình, họ về tới Giê-ru-sa-lem an toàn. Điều này hẳn cho thấy Đức Giê-hô-va có thể che chở những người tin cậy nơi sự giúp đỡ của Ngài, phải không?