Skip to content

Skip to table of contents

 CHUYỆN SỐ 56

Sau-lơ, vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên

Sau-lơ, vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên

HÃY nhìn xem Sa-mu-ên đổ dầu trên đầu người đàn ông này. Xưa kia người ta làm như vậy để chứng tỏ một người nào đã được chọn làm vua. Đức Giê-hô-va bảo Sa-mu-ên đổ dầu trên đầu Sau-lơ. Đây là một loại dầu thơm đặc biệt.

Sau-lơ nghĩ mình không đủ tốt để làm vua. Ông nói với Sa-mu-ên: ‘Tôi thuộc chi phái Bên-gia-min, chi phái nhỏ nhất trong Y-sơ-ra-ên. Tại sao ông lại nói rằng tôi sẽ làm vua?’ Đức Giê-hô-va thích Sau-lơ, vì ông không tự cho mình cao quí và quan trọng. Đó là lý do tại sao Ngài chọn ông làm vua.

Nhưng Sau-lơ không phải là một người nghèo nàn hay nhỏ bé. Ông vốn thuộc một gia đình giàu có, và ông là một người cao lớn rất đẹp đẽ. Ông cao lớn hơn bất cứ một người nào khác trong dân Y-sơ-ra-ên chừng ba tấc! Sau-lơ là một người chạy rất nhanh và cũng rất mạnh. Dân sự vui mừng vì Đức Giê-hô-va đã chọn Sau-lơ làm vua. Họ bắt đầu tung hô: ‘Chúc vua vạn tuế!’

Quân thù của Y-sơ-ra-ên mạnh hơn bao giờ hết. Chúng vẫn còn quấy rối dân Y-sơ-ra-ên nhiều lắm. Ít lâu sau khi Sau-lơ được phong làm vua, dân Am-môn đến đánh họ. Nhưng Sau-lơ triệu tập một đạo binh lớn, và ông đánh thắng dân Am-môn. Điều này khiến dân sự sung sướng có Sau-lơ làm vua.

Năm này sang năm khác, Sau-lơ dẫn đầu dân Y-sơ-ra-ên đi đánh thắng được các quân thù. Sau-lơ cũng có một người con trai can đảm tên là Giô-na-than. Và Giô-na-than giúp dân Y-sơ-ra-ên thắng nhiều trận. Dân Phi-li-tin vẫn còn là kẻ thù lợi hại nhất của dân Y-sơ-ra-ên. Một ngày nọ hàng ngàn người Phi-li-tin đến đánh dân Y-sơ-ra-ên.

Sa-mu-ên bảo Sau-lơ chờ cho tới khi ông đến và dâng của-lễ hy sinh, cũng như một món quà cho Đức Giê-hô-va. Nhưng Sa-mu-ên đến chậm. Sau-lơ sợ dân Phi-li-tin lâm trận sớm, nên ông ta tự tiện bắt đầu dâng của-lễ hy sinh. Sau đó khi Sa-mu-ên đến, ông nói Sau-lơ đã cãi lời. Ông nói: ‘Đức Giê-hô-va sẽ chọn một người khác làm vua trên dân Y-sơ-ra-ên’.

Sau đó, Sau-lơ lại cãi lời nữa. Vậy Sa-mu-ên nói: ‘Thà vâng lời Đức Giê-hô-va còn hơn là đem tặng cho Ngài con chiên tốt nhất. Vì ông đã không vâng lời Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va sẽ không cho ông tiếp tục làm vua Y-sơ-ra-ên’.

Chuyện này dạy chúng ta một bài học, cho chúng ta thấy luôn luôn vâng lời Đức Giê-hô-va là rất quan trọng. Ngoài ra, chuyện này cũng cho thấy một người lúc đầu tốt như Sau-lơ có thể thay đổi thành xấu. Không bao giờ chúng ta muốn trở thành xấu, phải không?