Skip to content

Skip to table of contents

 CHUYỆN SỐ 59

Tại sao Đa-vít phải chạy trốn?

Tại sao Đa-vít phải chạy trốn?

SAU KHI Đa-vít giết chết Gô-li-át, tướng lãnh của đạo binh Y-sơ-ra-ên là Áp-ne dẫn chàng tới gặp Sau-lơ. Sau-lơ rất hài lòng về Đa-vít. Ông lập Đa-vít làm chỉ huy trưởng đạo binh của ông và cho chàng sống trong cung vua.

Sau đó, khi đạo binh đi đánh dân Phi-li-tin về, mấy người đàn bà hát: ‘Sau-lơ giết hàng ngàn, còn Đa-vít giết hàng vạn’. Sau-lơ nghe được điều này nên nổi lòng ghen ghét, vì Đa-vít được khen ngợi nhiều hơn Sau-lơ. Nhưng con trai Sau-lơ là Giô-na-than không ganh tị. Chàng rất yêu mến Đa-vít, và Đa-vít cũng yêu mến Giô-na-than nữa. Vậy hai người hứa với nhau là họ sẽ làm bạn thân mãi mãi.

Đa-vít khảy thụ cầm rất giỏi, và Sau-lơ thích nghe chàng khảy đàn. Nhưng một ngày nọ lòng ghen ghét của Sau-lơ khiến ông làm một chuyện khủng khiếp. Khi Đa-vít đang khảy thụ cầm, Sau-lơ chụp cây lao và phóng tới, bảo rằng: ‘Ta sẽ ghim Đa-vít dính vào tường!’ Nhưng Đa-vít né, và cây lao phóng hụt. Sau đó Sau-lơ lại cầm lao phóng hụt Đa-vít một lần nữa. Vậy Đa-vít biết bây giờ chàng phải rất cẩn thận.

Em có nhớ Sau-lơ đã hứa gì không? Ông hứa sẽ gả con gái ông làm vợ người nào giết chết Gô-li-át. Cuối cùng Sau-lơ bảo Đa-vít rằng chàng có thể cưới con gái ông là Mi-canh, nhưng trước hết chàng phải giết chết 100 quân thù Phi-li-tin. Hãy nghĩ xem! Thật ra thì Sau-lơ hy vọng rằng quân Phi-li-tin sẽ giết chết Đa-vít. Nhưng chúng không giết Đa-vít, và vì vậy mà Sau-lơ gả con gái ông làm vợ Đa-vít.

Một ngày nọ Sau-lơ nói với Giô-na-than và hết thảy các tôi tớ ông rằng ông muốn giết Đa-vít. Nhưng Giô-na-than nói với cha: ‘Xin cha chớ làm hại Đa-vít. Chàng có làm gì quấy với cha bao giờ đâu. Trái lại, mọi việc chàng làm đều giúp ích cha rất nhiều. Chàng đã liều mạng khi giết chết Gô-li-át, và khi cha thấy vậy, cha lấy làm vui mừng thay’.

Sau-lơ nghe con, và ông hứa sẽ không làm hại Đa-vít. Đa-vít được dẫn về cung, và chàng phục vụ Sau-lơ trong triều vua lần nữa giống như trước. Tuy nhiên, một ngày nọ, khi Đa-vít đang khảy đàn, Sau-lơ phóng lao tới Đa-vít một lần nữa. Đa-vít né, và ngọn lao ghim trúng tường. Đây là lần thứ ba đó! Bây giờ Đa-vít biết chàng phải chạy trốn!

Đêm đó Đa-vít về nhà mình. Nhưng Sau-lơ sai vài kẻ tìm giết chàng. Mi-canh biết được điều cha nàng định làm. Vậy nàng nói với chồng: ‘Nếu anh không đi khỏi nhà đêm nay, ngày mai anh sẽ chết’. Đêm đó Mi-canh giúp Đa-vít trèo ra cửa sổ trốn đi. Ròng rã gần bảy năm Đa-vít phải lẩn trốn hết nơi này tới nơi khác để không bị Sau-lơ bắt được.