Skip to content

Skip to table of contents

 CHUYỆN SỐ 66

Hoàng hậu độc ác Giê-sa-bên

Hoàng hậu độc ác Giê-sa-bên

SAU KHI Vua Giê-rô-bô-am chết, những vua kế tiếp cai trị nước Y-sơ-ra-ên ở phương bắc với mười chi phái đều ác cả. Vua A-háp là vua ác hơn hết thảy. Em có biết tại sao không? Một nguyên do lớn là vì vợ ông tức hoàng hậu độc ác Giê-sa-bên.

Bà Giê-sa-bên không phải là người Y-sơ-ra-ên. Bà là con gái vua xứ Si-đôn. Bà thờ thần giả Ba-anh, và xúi Vua A-háp và nhiều người Y-sơ-ra-ên cũng thờ Ba-anh nữa. Giê-sa-bên ghét Đức Giê-hô-va và giết chết nhiều nhà tiên tri của Ngài. Những nhà tiên tri khác phải trốn trong hang đá để khỏi bị giết. Nếu Giê-sa-bên muốn điều gì, bà sẽ dám giết người để được như ý.

Một ngày nọ Vua A-háp buồn lắm. Vậy Giê-sa-bên hỏi ông: ‘Tại sao hôm nay vua buồn?’

A-háp đáp: ‘Ta buồn vì chuyện mà Na-bốt nói với ta. Ta muốn mua vườn nho của nó. Nhưng nó nói nó không thể bán được’.

Giê-sa-bên nói: ‘Vua đừng lo. Tôi sẽ lấy vườn đó cho vua’.

Vậy Giê-sa-bên viết thư gửi cho một số người cai quản thành phố nơi mà Na-bốt sống. Bà bảo họ: ‘Mấy ông hãy bảo bọn ăn không ngồi rồi khai là Na-bốt có rủa sả Đức Chúa Trời và vua. Rồi hãy dẫn Na-bốt ra ngoài thành và ném đá cho hắn chết’.

Vừa khi Giê-sa-bên hay tin Na-bốt chết rồi, bà nói với A-háp: ‘Bây giờ vua hãy đi lấy vườn nho của hắn đi’. Em có đồng ý là Giê-sa-bên đáng bị phạt vì đã làm một chuyện khủng khiếp như thế, phải không?

Vậy, ít lâu sau, Đức Giê-hô-va sai Giê-hu đi trừng phạt bà. Khi Giê-sa-bên nghe nói có Giê-hu đến, bà vẽ mắt và cố giồi phấn cho đẹp. Nhưng khi Giê-hu đến và trông thấy Giê-sa-bên đứng bên cửa sổ, ông gọi những người đàn ông trong cung điện: ‘Hãy ném mụ kia xuống đây!’ Họ vâng lời, như em thấy trong hình vẽ đây. Họ ném bà xuống, và bà chết. Thế là rồi đời bà hoàng hậu độc ác Giê-sa-bên.