Skip to content

Skip to table of contents

 CHUYỆN SỐ 45

Băng qua Sông Giô-đanh

Băng qua Sông Giô-đanh

NHÌN KÌA! Dân Y-sơ-ra-ên băng qua Sông Giô-đanh! Nhưng nước đâu hết rồi? Bởi vì đó là thời kỳ trong năm có mưa nhiều, sông đầy tràn nước chỉ ít phút trước đó. Nhưng bây giờ nước đi đâu hết rồi! Và dân Y-sơ-ra-ên băng qua dòng sông cạn khô, giống như khi qua Biển Đỏ hồi trước! Nước đi đâu hết rồi vậy? Chúng ta hãy xem.

Đến lúc dân Y-sơ-ra-ên băng qua Sông Giô-đanh, Đức Giê-hô-va bảo Giô-suê nói cùng dân sự: ‘Các thầy tế lễ sẽ khiêng hòm giao ước đi trước chúng ta. Khi họ bước chân xuống nước Sông Giô-đanh, thì nước sẽ ngừng chảy’.

Vậy các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đi trước dân sự. Khi họ tới bờ Sông Giô-đanh, các thầy tế lễ đi thẳng luôn xuống nước. Nước sông chảy rất mạnh và sâu. Nhưng vừa khi chân họ đụng nước, nước liền ngừng chảy! Thật là một phép lạ! Đức Giê-hô-va đã giữ nước lại phía trên nguồn. Vậy trong chốc lát không còn nước trong lòng sông nữa!

Các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đi thẳng xuống giữa lòng sông cạn khô. Em có thấy họ trong hình vẽ không? Và họ đứng yên tại đó, trong khi cả dân Y-sơ-ra-ên băng qua Sông Giô-đanh như đi trên đất cạn!

Khi mọi người đều băng qua hết, Đức Giê-hô-va bảo Giô-suê nói với 12 người lực lưỡng: ‘Hãy đi xuống sông, nơi các thầy tế lễ đang đứng với hòm giao ước. Hãy lấy 12 tảng đá và chất đống ở chỗ mà các ngươi sẽ nghỉ lại đêm nay. Rồi, trong tương lai, khi con cháu các ngươi hỏi đá này nghĩa gì, các ngươi hãy kể cho chúng nghe rằng nước đã ngừng chảy khi hòm giao ước Đức Giê-hô-va băng qua Sông Giô-đanh. Đá này sẽ nhắc các ngươi nhớ lại phép lạ!’ Giô-suê cũng đặt 12 tảng đá nơi các thầy tế lễ đã đứng dưới lòng sông.

Sau cùng Giô-suê nói với các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước: ‘Hãy lên bờ Sông Giô-đanh’. Và khi họ lên bờ rồi thì nước sông bắt đầu chảy trở lại.