Skip to content

Skip to table of contents

 CHUYỆN SỐ 27

Một vua ác cai trị xứ Ê-díp-tô

Một vua ác cai trị xứ Ê-díp-tô

NHỮNG kẻ trong hình đây đang bắt người ta làm việc. Hãy nhìn kẻ kia đang dùng roi quất vào một trong những người thợ. Những người thợ thuộc gia đình của Gia-cốp và được gọi là dân Y-sơ-ra-ên. Và những kẻ bắt họ làm việc là dân Ê-díp-tô. Dân Y-sơ-ra-ên làm nô lệ cho dân Ê-díp-tô. Chuyện này đã xảy ra thế nào?

Gia đình đông đảo của Gia-cốp sống nhiều năm yên ổn tại xứ Ê-díp-tô. Giô-sép là người quan trọng nhất sau vua Pha-ra-ôn đã chăm sóc đến họ. Nhưng rồi Giô-sép chết. Và một Pha-ra-ôn mới lên làm vua xứ Ê-díp-tô, vua mới này không thích dân Y-sơ-ra-ên.

Vậy Pha-ra-ôn ác này bắt dân Y-sơ-ra-ên làm nô lệ. Và ông ta đặt họ dưới quyền những kẻ tồi tệ và tàn nhẫn. Chúng bắt người Y-sơ-ra-ên làm việc rất cực nhọc để xây các thành cho Pha-ra-ôn. Nhưng người Y-sơ-ra-ên tiếp tục gia tăng đông thêm. Sau một thời gian dân Ê-díp-tô sợ dân Y-sơ-ra-ên sẽ quá đông và quá mạnh.

Em có biết Pha-ra-ôn làm gì không? Ông nói với các bà mụ đỡ đẻ cho các bà mẹ Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Các ngươi phải giết chết mỗi đứa con trai sinh ra’. Nhưng các bà mụ đó là những người tốt, và họ không muốn giết trẻ sơ sinh.

Vậy Pha-ra-ôn truyền lệnh này cho hết thảy dân gian: ‘Các ngươi hãy bắt các con trai dân Y-sơ-ra-ên và giết chúng đi. Chỉ chừa cho các con gái sống mà thôi’. Lệnh đó dữ tợn quá, phải không? Chúng ta hãy xem một em bé trai được cứu sống ra sao nhé.