Skip to content

Skip to table of contents

 CHUYỆN SỐ 15

Vợ Lót nhìn lại phía sau

Vợ Lót nhìn lại phía sau

LÓT và gia đình ông sống chung với Áp-ra-ham trong xứ Ca-na-an. Một ngày nọ Áp-ra-ham nói với Lót: ‘Ở đây thiếu đất cho cả thảy thú vật của hai ta. Vậy chúng ta hãy chia tay. Nếu cháu đi về hướng này thì chú sẽ đi hướng khác’.

Lót ngắm nhìn khắp xứ. Ông trông thấy trong xứ có một phần đất rất đẹp có nhiều nước và đồng cỏ tươi tốt cho thú vật ông. Đó là địa hạt Sông Giô-đanh. Thế là Lót đưa gia đình và thú vật ông đến đó. Cuối cùng họ cất nhà trong thành Sô-đôm để ở.

Dân thành Sô-đôm thật là ác. Điều này làm Lót đau lòng, vì ông là người tốt. Đức Chúa Trời cũng đau lòng nữa. Cuối cùng, Ngài phái hai thiên sứ đến báo trước cho Lót hay rằng Ngài sắp hủy diệt thành Sô-đôm và thành Gô-mô-rơ gần đó vì cớ sự gian ác của chúng.

Các thiên sứ nói với Lót: ‘Mau lên! Hãy dẫn vợ và hai con gái ngươi ra khỏi nơi đây!’ Lót và gia đình ông lần lữa một chút, và bởi vậy các thiên sứ nắm tay họ và dẫn họ ra khỏi thành. Rồi một thiên sứ nói: ‘Hãy chạy thoát thân! Chớ nhìn lại phía sau. Hãy chạy trốn trên các ngọn đồi, để các ngươi khỏi bị giết chết!’

Lót và hai con gái vâng lời chạy ra khỏi thành Sô-đôm. Họ không ngừng lại một chút nào, và không nhìn lại phía sau. Nhưng vợ Lót không vâng lời. Sau khi họ ra khỏi thành Sô-đôm một quãng đường, bà dừng lại và nhìn về phía sau. Thế là vợ Lót trở thành một tượng muối. Em có thấy bà trong hình vẽ đây không?

Chúng ta có thể học được một bài học tốt. Chuyện này cho thấy Đức Chúa Trời giải cứu những người vâng lời Ngài, nhưng những người không vâng lời Ngài sẽ mất sự sống.