Skip to content

Skip to table of contents

 CHUYỆN SỐ 18

Gia-cốp đến Cha-ran

Gia-cốp đến Cha-ran

EM CÓ biết Gia-cốp đang nói chuyện với những người đàn ông nào ở đây không? Sau nhiều ngày đường Gia-cốp gặp họ cạnh một cái giếng. Họ đang chăn chiên. Gia-cốp hỏi: ‘Mấy ông ở đâu đến vậy?’

Họ nói: ‘Ở Cha-ran đến’.

Gia-cốp hỏi: ‘Mấy ông có biết La-ban không?’

Họ trả lời: ‘Biết chứ. Kia kìa, con gái ông ấy là Ra-chên đang đến chăn chiên ở đây’. Em có thấy Ra-chên từ xa đi đến đó không?

Khi Gia-cốp thấy cô em họ là Ra-chên dẫn bầy chiên của cậu La-ban, chàng liền đi lăn tảng đá đậy miệng giếng qua một bên đặng cho chiên uống nước. Rồi Gia-cốp hôn Ra-chên và nói cho nàng biết mình là ai. Nàng mừng rõ và đi về nhà nói cho cha là La-ban hay tin.

La-ban rất sung sướng biết Gia-cốp ở lại nhà ông. Và khi Gia-cốp hỏi cưới Ra-chên, La-ban vui mừng. Tuy nhiên, ông yêu cầu Gia-cốp làm việc bảy năm trong cánh đồng của ông. Vì yêu mến Ra-chên rất nhiều nên Gia-cốp nhận lời. Nhưng đến khi làm lễ cưới, em biết điều gì xảy ra không?

La-ban gả con gái lớn là Lê-a cho Gia-cốp thay vì gả Ra-chên cho ông. Khi Gia-cốp bằng lòng làm việc cho La-ban thêm bảy năm nữa thì La-ban cũng gả Ra-chên làm vợ chàng nữa. Thời ấy Đức Chúa Trời cho phép đàn ông có nhiều vợ. Nhưng thời nay thì, như Kinh Thánh cho thấy, mỗi người đàn ông chỉ được phép có một vợ thôi.