Skip to content

Skip to table of contents

 CHUYỆN SỐ 22

Giô-sép bị bỏ tù

Giô-sép bị bỏ tù

GIÔ-SÉP mới có 17 tuổi khi bị dẫn xuống Ê-díp-tô. Tại đó chàng bị bán cho một người kia tên là Phô-ti-pha. Phô-ti-pha làm việc cho vua Ê-díp-tô, gọi là Pha-ra-ôn.

Giô-sép chịu khó làm việc cho chủ là Phô-ti-pha. Vậy khi Giô-sép lớn lên, Phô-ti-pha giao cho chàng chăm sóc cả nhà ông. Vậy thì tại sao Giô-sép ở trong tù đây? Ấy là vì vợ của Phô-ti-pha.

Giô-sép lớn lên rất đẹp trai, và vợ của Phô-ti-pha muốn chàng ăn nằm với bà ta. Nhưng Giô-sép biết làm thế là quấy, và chàng không chịu. Vợ của Phô-ti-pha giận lắm. Vậy khi chồng về đến nhà, bà ta nói dối với ông mà rằng: ‘Cái thằng Giô-sép kia đã bắt em ăn nằm với nó đấy!’ Phô-ti-pha tin vợ, và ông ta giận Giô-sép lắm. Vậy ông ta cho người bắt chàng bỏ tù.

Chẳng bao lâu sau người cai ngục thấy Giô-sép là người tốt. Vậy ông ta giao cho chàng coi sóc hết mọi tù nhân khác. Sau đó nữa thì Pha-ra-ôn nổi giận với quan dâng rượu và quan đầu bếp của ông, và bắt giam họ. Một đêm nọ mỗi người này có một giấc mơ đặc biệt nhưng lại không hiểu giấc mơ có nghĩa gì. Ngày hôm sau Giô-sép nói: ‘Hãy kể tôi nghe giấc mơ của hai ông đi’. Và khi họ kể, Giô-sép nhờ Đức Chúa Trời giúp nên giải thích ý nghĩa giấc mơ của họ.

Giô-sép nói với quan dâng rượu: ‘Ba ngày nữa ông sẽ được thả ra, và ông sẽ làm quan dâng rượu trở lại cho Pha-ra-ôn’. Vậy Giô-sép nói thêm: ‘Khi nào ông ra khỏi đây, nhớ nói với Pha-ra-ôn về tôi, và hãy giúp tôi ra khỏi chốn này’. Nhưng Giô-sép nói với quan đầu bếp: ‘Nội trong ba ngày nữa Pha-ra-ôn sẽ sai chém đầu ông’.

Ba ngày sau sự việc xảy ra đúng như Giô-sép đã nói. Pha-ra-ôn sai chém quan đầu bếp. Tuy nhiên, quan dâng rượu được thả ra khỏi tù và bắt đầu dâng rượu cho vua trở lại. Nhưng ông ta quên hết mọi việc về Giô-sép! Ông ta không nói với Pha-ra-ôn về chàng, và Giô-sép phải tiếp tục ở tù.