Skip to content

Skip to table of contents

 CHUYỆN SỐ 7

Một người can đảm

Một người can đảm

KHI loài người bắt đầu gia tăng thêm nhiều trên đất thì hầu hết đều làm điều ác giống như Ca-in. Nhưng có một người thì khác. Ông tên là Hê-nóc. Hê-nóc là một người can đảm. Mọi người chung quanh làm những chuyện rất xấu, nhưng Hê-nóc thì vẫn một mực phụng sự Đức Chúa Trời.

Em có biết tại sao những người sống thời bấy giờ làm nhiều điều xấu đến thế không? Này nhé, hãy suy nghĩ: Ai đã khiến A-đam và Ê-va cãi lời Đức Chúa Trời và ăn trái cây mà Đức Chúa Trời đã bảo đừng ăn? Đúng, đó là một thiên sứ ác. Kinh Thánh gọi hắn là Sa-tan. Và hắn cố làm cho mọi người trở nên ác.

Một ngày nọ Giê-hô-va Đức Chúa Trời sai Hê-nóc nói với mọi người một điều mà họ không thích nghe. Ông nói: ‘Mai mốt đây Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt hết thảy những người ác’. Nghe nói vậy chắc hẳn người ta giận lắm. Có lẽ họ còn tìm cách giết Hê-nóc. Vậy Hê-nóc cần phải tỏ ra rất can đảm để cho người ta biết Đức Chúa Trời sắp sửa làm gì.

Đức Chúa Trời không để cho Hê-nóc phải sống lâu giữa những người ác đó. Hê-nóc chỉ sống đến 365 tuổi thôi. Tại sao chúng ta nói “chỉ sống đến 365 tuổi”? Bởi vì thời ấy loài người khỏe mạnh hơn bây giờ và sống lâu hơn nhiều. Kìa, con trai Hê-nóc là Mê-tu-sê-la sống đến 969 tuổi đó!

Rồi sau khi Hê-nóc chết, người ta càng ngày càng ác hơn. Kinh Thánh nói ‘ý tưởng trong lòng họ chỉ là xấu luôn’ và ‘thế gian đầy dẫy sự hung bạo’.

Em có biết một trong những lý do khiến thời ấy có nhiều vấn đề khó khăn trên đất đến thế không? Đó là vì Sa-tan có một cách mới để khiến loài người làm điều ác. Chúng ta sẽ học biết về việc này trong câu chuyện kế tiếp.