Skip to content

Skip to table of contents

 CHƯƠNG 13

Những người trở thành môn đồ Chúa Giê-su

Những người trở thành môn đồ Chúa Giê-su

Người này là ai đây, và làm thế nào ông trở thành một môn đồ của Chúa Giê-su?

AI LÀ tôi tớ tốt nhất của Đức Chúa Trời đã từng sống?— Đúng, đó là Chúa Giê-su Christ. Em nghĩ chúng ta có thể giống ngài được không?— Kinh Thánh nói rằng ngài làm gương cho chúng ta noi theo. Và ngài mời chúng ta làm môn đồ ngài.

Em có biết làm một môn đồ Chúa Giê-su nghĩa là gì không?— Việc này bao hàm vài điều. Trước nhất, chúng ta phải học nơi ngài. Nhưng chưa hết. Chúng ta cũng phải thực sự tin lời ngài nữa. Nếu thực sự tin, chúng ta sẽ làm những điều ngài bảo chúng ta làm.

Nhiều người nói rằng họ tin nơi Chúa Giê-su. Em có nghĩ là tất cả những người đó đều là môn đồ của Chúa Giê-su không?— Không, phần lớn không phải. Họ có lẽ đi nhà thờ. Nhưng nhiều người trong số họ chưa bao giờ dành ra thì giờ để học biết những gì Chúa Giê-su dạy. Thật vậy, chỉ những ai theo gương Chúa Giê-su mới là môn đồ ngài.

Chúng ta hãy nói về một số người là môn đồ Chúa Giê-su khi ngài là người sống trên đất nhé. Một trong những người đầu tiên trở thành môn đồ là Phi-líp. Phi-líp đi kiếm bạn mình là Na-tha-na-ên (cũng gọi là Ba-thê-lê-my), người mà em thấy ngồi dưới gốc  cây. Khi Na-tha-na-ên đến với Chúa Giê-su, ngài nói: “Nầy, một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối-trá chi hết”. Na-tha-na-ên ngạc nhiên hỏi: “Bởi đâu thầy biết tôi?”

Chúa Giê-su đang gọi những ai làm môn đồ ngài?

Chúa Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả”. Na-tha-na-ên lấy làm lạ lùng về việc Chúa Giê-su biết chính xác ông ở đâu nên nói: “Thầy là Con Đức Chúa Trời, thầy là Vua dân Y-sơ-ra-ên!”—Giăng 1:49.

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, Giu-đa (cũng gọi là Tha-đê), Si-môn

Ngày hôm trước, cũng có những người khác đã trở thành môn đồ Chúa Giê-su. Đó là Anh-rê và anh là Phi-e-rơ; cùng Giăng và có lẽ anh là Gia-cơ. (Giăng 1:35-51) Tuy nhiên, sau đó bốn người trở lại nghề đánh cá. Rồi một hôm, trong lúc đi dọc theo bờ Biển Ga-li-lê, Chúa Giê-su thấy Phi-e-rơ và Anh-rê đang thả lưới dưới biển. Chúa Giê-su gọi họ: “Các ngươi hãy theo ta”.

Gia-cơ (con A-phê), Thô-ma và Ma-thi-ơ

 Đi xa hơn một quãng nữa, Chúa Giê-su thấy Gia-cơ và Giăng đang vá lưới trên thuyền với cha mình. Chúa Giê-su cũng gọi họ theo ngài nữa. Em sẽ làm gì nếu Chúa Giê-su gọi em? Em có đi theo ngài ngay không?— Những người này biết Chúa Giê-su là ai. Họ biết ngài được Đức Chúa Trời sai đến. Vì vậy ngay lập tức họ bỏ nghề đánh cá và đi theo Chúa Giê-su.—Ma-thi-ơ 4:18-22.

Na-tha-na-ên, Phi-líp và Giăng

Trở thành môn đồ Chúa Giê-su, phải chăng có nghĩa là những người này luôn luôn làm điều đúng sau đó?— Không đâu. Có lẽ em còn nhớ những người này còn cãi cọ ai là người lớn nhất trong đám. Nhưng họ đã nghe lời Chúa Giê-su và sẵn sàng sửa đổi. Nếu chúng ta sẵn sàng sửa đổi, chúng ta cũng có thể là môn đồ của Chúa Giê-su.

Gia-cơ (anh của Giăng), Anh-rê và Phi-e-rơ

Chúa Giê-su mời đủ mọi loại người làm môn đồ ngài. Một lần kia, một vị quan trẻ giàu có đến với Chúa Giê-su và hỏi ngài làm thế nào để được sự sống đời đời. Khi vị quan giàu có này nói rằng mình đã tuân theo các điều răn của Đức Chúa Trời từ thuở nhỏ, Chúa Giê-su mời ông: “Hãy đến mà theo ta”. Em biết điều gì xảy ra không?—

Khi biết rằng việc làm môn đồ Chúa Giê-su phải quan trọng hơn của cải, ông ta rất buồn. Ông không trở thành môn đồ Chúa Giê-su vì ông yêu tiền bạc hơn Đức Chúa Trời.—Lu-ca 18:18-25.

Sau khi rao giảng được gần một năm rưỡi, Chúa Giê-su chọn 12 môn đồ làm sứ đồ. Sứ đồ là những người được ngài sai đi làm công việc đặc biệt. Em có biết tên họ không?— Hãy xem chúng ta có thể học được tên họ không nhé. Hãy nhìn vào hình của họ đây, và xem em biết tên họ không. Rồi em hãy cố học thuộc lòng.

Những người đàn bà này đã giúp Chúa Giê-su khi ngài đi rao giảng là ai?

Cuối cùng, một trong 12 sứ đồ trở thành ác. Đó là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Sau đó, một môn đồ khác được chọn làm sứ đồ. Em biết tên người ấy không?— Tên ông là Ma-thia. Sau này, Phao-lô và  Ba-na-ba cũng trở thành sứ đồ nhưng không thuộc vào thành phần 12 sứ đồ.—Công-vụ 1:23-26; 14:14.

Như chúng ta đã học trong Chương 1 sách này, Chúa Giê-su chú ý đến các em nhỏ. Tại sao ngài làm thế?— Bởi ngài biết chúng cũng có thể trở thành môn đồ ngài nữa. Thực vậy, nhiều khi cách trẻ em nói có thể làm cho ngay cả người lớn lắng nghe và muốn học thêm về Thầy Vĩ Đại.

Nhiều phụ nữ cũng trở thành môn đồ Chúa Giê-su. Một số đi theo ngài khi ngài đến những thành khác để rao giảng. Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, và Su-xan-nơ đã làm thế.  Họ có thể cũng đã giúp nấu ăn và giặt quần áo cho ngài.—Lu-ca 8:1-3.

Em có muốn là một môn đồ của Chúa Giê-su không?— Hãy nhớ rằng chỉ nói mình là môn đồ không làm cho chúng ta thành môn đồ ngài. Chúng ta phải cư xử như một môn đồ ở bất cứ nơi nào chứ không chỉ khi đi dự buổi họp đạo Đấng Christ. Em có thể nghĩ đến vài nơi nào mình cần cư xử như một môn đồ của Chúa Giê-su không?—

Đúng, chúng ta cũng nên cư xử như thế khi ở nhà. Nhưng còn một nơi khác là trường học. Điều mà em và tôi phải chớ bao giờ quên là muốn làm một môn đồ thật của Chúa Giê-su, chúng ta phải cư xử giống như ngài suốt ngày, hàng ngày, bất cứ ở đâu.

Chúng ta cần cư xử như một môn đồ của Chúa Giê-su ở nơi nào?

Bây giờ hãy cùng nhau đọc Kinh Thánh nói gì về môn đồ của Chúa Giê-su, nơi Ma-thi-ơ 28:19, 20; Lu-ca 6:13-16; Giăng 8:31, 32; và 1 Phi-e-rơ 2:21.