Skip to content

Skip to table of contents

Lời giới thiệu

Lời giới thiệu

Trong thời kỳ rất khó đương đầu này, hôn nhân và gia đình đang bị đe dọa. Bạn có thể có được gia đình hạnh phúc không? Đây không phải là vấn đề đơn giản nhưng có sự trợ giúp. Sách mỏng này không bàn về mọi khía cạnh trong hôn nhân, nhưng nêu bật các nguyên tắc Kinh Thánh và những lời gợi ý thiết thực. Nếu áp dụng đúng cách, những điều này sẽ góp phần mang lại hạnh phúc cho gia đình bạn.