Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI HỌC SỐ 6

Cho thấy rõ cách áp dụng câu Kinh Thánh

Cho thấy rõ cách áp dụng câu Kinh Thánh

Giăng 10:33-36

TÓM LƯỢC: Đừng chỉ đọc một câu Kinh Thánh rồi chuyển sang điểm tiếp theo. Hãy cho người nghe thấy rõ mối liên kết giữa câu Kinh Thánh vừa đọc với điểm chính mà anh chị muốn nói đến.

CÁCH THỰC HIỆN:

  • Tách riêng những từ then chốt. Sau khi đọc một câu Kinh Thánh, hãy nhấn mạnh những từ có liên quan trực tiếp đến điểm chính mà anh chị muốn nói đến. Anh chị có thể làm thế bằng cách lặp lại các từ này hoặc đặt một câu hỏi để giúp người nghe xác định những từ then chốt.

  • Nhấn mạnh điểm chính. Nếu anh chị giới thiệu một câu Kinh Thánh bằng cách nêu rõ lý do đọc câu Kinh Thánh đó, hãy cho biết những từ then chốt của câu Kinh Thánh có liên hệ thế nào đến lý do đã được nêu ra.

  • Khi đưa ra cách áp dụng, hãy nói rõ ràng và ngắn gọn. Tránh bình luận về những chi tiết không ủng hộ cho điểm chính. Dựa vào điều người nghe đã biết về đề tài, hãy cân nhắc xem cần bao nhiêu thông tin để người nghe có thể hiểu rõ cách áp dụng.