Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI HỌC SỐ 4

Khéo dẫn vào câu Kinh Thánh

Khéo dẫn vào câu Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 22:41-45

TÓM LƯỢC: Chuẩn bị tinh thần cho người nghe trước khi đọc một câu Kinh Thánh.

CÁCH THỰC HIỆN:

  • Xác định lý do đọc câu Kinh Thánh. Giới thiệu câu Kinh Thánh theo cách giúp người nghe chú ý đến điểm chính mà anh chị muốn nhấn mạnh.

  • Dùng Kinh Thánh làm thẩm quyền. Khi nói chuyện với người tin có Đức Chúa Trời, hãy cho biết Kinh Thánh là Lời của ngài, qua đó cho thấy sách này là nguồn tối thượng của sự khôn ngoan.

  • Gợi sự chú ý đến câu Kinh Thánh. Đặt một câu hỏi mà câu Kinh Thánh có lời giải đáp, nêu lên một vấn đề mà câu Kinh Thánh giúp giải quyết, hoặc cho biết một nguyên tắc có thể được rút ra từ lời tường thuật trong Kinh Thánh.