Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI HỌC SỐ 19

Cố gắng động đến lòng

Cố gắng động đến lòng

Châm ngôn 3:1

TÓM LƯỢC: Giúp người ta quý trọng những gì họ nghe và hành động phù hợp.

CÁCH THỰC HIỆN:

  • Giúp người nghe tự xem xét. Hãy đặt những câu hỏi tu từ để giúp người nghe xem xét cảm xúc của chính họ.

  • Giúp người nghe có động lực đúng. Khuyến khích người nghe nghĩ đến lý do họ làm điều tốt. Giúp họ có động lực tốt nhất, đó là tình yêu thương dành cho Đức Giê-hô-va và người đồng loại cũng như lòng quý trọng đối với sự dạy dỗ trong Kinh Thánh. Lý luận với người nghe; đừng thuyết giáo họ. Thay vì làm họ xấu hổ, hãy giúp họ được khích lệ sau khi nghe phần trình bày và được thúc đẩy để hành động với hết khả năng của mình.

  • Hướng sự chú ý đến Đức Giê-hô-va. Cho thấy những dạy dỗ, nguyên tắc và điều răn trong Kinh Thánh phản ánh các phẩm chất của Đức Chúa Trời và tình yêu thương của ngài dành cho chúng ta như thế nào. Giúp người nghe nghĩ đến cảm xúc của Đức Giê-hô-va và vun trồng ước muốn làm vui lòng ngài.