Skip to content

Skip to table of contents

Phần giới thiệu

Phần giới thiệu

Hãy tìm lời giải đáp cho những câu hỏi quan trọng sau:

  • Làm sao tìm được con đường dẫn đến bình an và hạnh phúc?

  • Đâu là nguồn hướng dẫn thực tế trong đời sống?

  • Tại sao có quá nhiều đau khổ xảy ra xung quanh chúng ta?

  • Ai có thể đem lại một thế giới thanh bình và công bằng?

  • Khi nào sẽ có bình an và hạnh phúc thật sự?