Skip to content

Skip to table of contents

Tìm hiểu về nguồn gốc của muôn vật

Tìm hiểu về nguồn gốc của muôn vật

Anh San cảm thấy rất vui khi biết được những lời hứa của Đức Giê-hô-va, nhưng anh thắc mắc liệu ngài có đủ quyền năng để thực hiện hay không. Anh Kha nói rằng để hiểu làm sao Đức Giê-hô-va có thể thực hiện mọi lời hứa, vợ chồng anh San cần nghĩ đến một quy luật mà ai cũng biết, đó là mọi sự đều có căn nguyên.

Anh Kha nói quy luật này cũng được nhắc đến trong Kinh Thánh, và anh đọc cho anh San nghe câu sau:

Anh San nhận xét: “Cũng hợp lý, ngôi nhà phải có thợ xây cất”.

Anh Kha tiếp lời: “Đúng rồi, giống như bữa ăn đã sẵn sàng thì chắc chắn phải có người nấu”.

Sau đó, anh Kha nhắc anh San rằng nhiều vật xung quanh còn phức tạp hơn một ngôi nhà. Anh nói: “Hãy ngắm những bông hoa khoe sắc, núi non hùng vĩ, biển rộng mênh mông và vũ trụ bao la. Nếu một ngôi nhà phải có thợ xây cất, bữa ăn phải có người nấu, vậy còn những kỳ công xung quanh chúng ta thì sao? Chẳng phải những kỳ công này cũng cần có đấng thiết kế và dựng nên hay sao?”.

Anh San thấy anh Kha nói có lý.

 Anh Kha tiếp tục: “Kinh Thánh cho biết có đấng thiết kế và dựng nên muôn vật. Đấng ấy phải có quyền năng vô song. Vì thế, Kinh Thánh gọi ngài là Đức Chúa Trời. Trong nguyên ngữ của Kinh Thánh, cụm từ ‘Đức Chúa Trời’ có nghĩa là ‘đấng đầy quyền năng’, ‘đấng mạnh mẽ’. Ngày nay, có nhiều thần nhiều chúa, nhưng vì Đức Giê-hô-va tạo dựng muôn vật, nên chỉ một mình ngài được gọi là Đức Chúa Trời Toàn Năng”.

Mọi vật phải được thiết kế và dựng nên

Anh San ngạc nhiên khi thấy Kinh Thánh nói đến những kỳ công của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Sau đây là vài ví dụ:

  • “Ban đầu Đức Chúa Trời tạo ra trời và đất”.—Sáng thế 1:1.

  • “Hãy biết rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Ngài là đấng dựng nên chúng ta, chúng ta thuộc về ngài”.—Thi thiên 100:3.

  • “Các tầng trời rao vinh quang Đức Chúa Trời. Bầu trời cao thuật công việc của tay ngài”.—Thi thiên 19:1.

  • “Đấng xây cầu thang của mình trên các tầng trời và lập công trình kiến trúc trên đất, đấng gọi nước của biển lên để trút chúng xuống mặt đất, danh ngài là Giê-hô-va”.—A-mốt 9:6.

Đúng vậy, Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên muôn vật. Ngài không những làm ra vật vô tri vô giác mà còn ban sự sống. Thế nên, Kinh Thánh khẳng định: “Nguồn sự sống ở nơi ngài” (Thi thiên 36:9). Vì là nguồn của  sự sống nên ngài được gọi là Đấng Tạo Hóa. Chính vì vậy mà ngài thật sự là Cha của chúng ta, như Kinh Thánh viết: “Chẳng phải hết thảy chúng ta chỉ có một cha sao? Chẳng phải chỉ một Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta sao?”.—Ma-la-chi 2:10.

Đức Giê-hô-va là nguồn của sự sống

Anh San đồng ý: “Đúng là khi nhìn ngắm những vật xung quanh và suy ngẫm, chúng ta sẽ dễ dàng công nhận là tất cả những vật đó hẳn phải có căn nguyên. Chắc phải có đấng thiết kế và ban sự sống. Phải có Đấng Tạo Hóa!”.

Lúc này, chị Vân hào hứng: “Nếu Đức Giê-hô-va tạo nên muôn vật, hẳn là ngài cũng có đủ quyền năng để thực hiện mọi lời hứa trong Kinh Thánh!”.

Anh San và chị Vân công nhận mọi điều họ nghe đều hợp lý, nhưng họ muốn biết Đấng Tạo Hóa đầy quyền năng là đấng như thế nào.