Skip to content

Skip to table of contents

Yêu thương Đức Giê-hô-va hết lòng

Yêu thương Đức Giê-hô-va hết lòng

PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ 13:3

BUỔI SÁNG

 • 9:40 Âm nhạc

 • 9:50 Bài hát 109 và cầu nguyện

 • 10:00 ‘Yêu thương Đức Chúa Trời nghĩa là gì?’

 • 10:15 Yêu thương Đức Giê-hô-va nghĩa là yêu thương anh em

 • 10:30 “Yêu người đồng loại như chính mình”

 • 10:55 Bài hát 82 và thông báo

 • 11:05 “Tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi”

 • 11:35 Dâng mình và báp-têm

 • 12:05 Bài hát 50

 BUỔI CHIỀU

 • 1:20 Âm nhạc

 • 1:30 Bài hát 62

 • 1:35 Kinh nghiệm

 • 1:45 Tóm lược bài học Tháp Canh

 • 2:15 Thuyết trình phối hợp: Bao lâu còn sống, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va

  • Hỡi các em trẻ!

  • Hỡi các thanh thiếu niên!

  • Hỡi các anh chị trưởng thành!

 • 3:00 Bài hát 10 và thông báo

 • 3:10 Yêu thương Đức Giê-hô-va hết lòng

 • 3:55 Bài hát 37 và cầu nguyện