Skip to content

Skip to table of contents

 CHƯƠNG 1

Hai thông điệp đến từ Đức Chúa Trời

Hai thông điệp đến từ Đức Chúa Trời

LU-CA 1:5-33

  • THIÊN SỨ GÁP-RI-ÊN BÁO TRƯỚC VỀ SỰ RA ĐỜI CỦA GIĂNG BÁP-TÍT

  • GÁP-RI-ÊN CHO MA-RI BIẾT VỀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHÚA GIÊ-SU

Chúng ta có thể nói toàn bộ Kinh Thánh là thông điệp đến từ Đức Chúa Trời. Cha trên trời đã ban cuốn sách này để chỉ dạy chúng ta. Tuy nhiên, hãy xem xét hai thông điệp đặc biệt được thiên sứ Gáp-ri-ên, đấng “hằng đứng chầu trước mặt Đức Chúa Trời”, truyền đạt cách đây hơn 2.000 năm (Lu-ca 1:19). Hai thông điệp quan trọng này được truyền đạt trong hoàn cảnh nào?

Đó là năm 3 TCN. Gáp-ri-ên truyền thông điệp thứ nhất ở đâu? Có một thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va tên là Xa-cha-ri sinh sống ở vùng đồi núi xứ Giu-đê, có lẽ không xa Giê-ru-sa-lem. Ông và vợ là Ê-li-sa-bét đều đã cao tuổi mà chưa có con. Bấy giờ, đến phiên Xa-cha-ri làm nhiệm vụ thầy tế lễ tại đền thờ của Đức Chúa Trời ở Giê-ru-sa-lem. Trong lúc Xa-cha-ri đang ở đền thờ, thình lình thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra ngay cạnh bàn thờ dâng hương.

Xa-cha-ri rất sợ, và điều đó cũng dễ hiểu. Nhưng thiên sứ trấn an ông: “Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời nài xin của anh đã được nhậm; vợ anh là Ê-li-sa-bét sẽ sinh cho anh một con trai, anh phải đặt tên con là Giăng”. Thiên sứ nói thêm là Giăng “sẽ trở thành người cao quý trước mắt Đức Giê-hô-va” và sẽ “chuẩn bị cho Đức Giê-hô-va một dân sẵn sàng”.—Lu-ca 1:13-17.

Đối với Xa-cha-ri, điều này thật khó tin. Tại sao? Vì ông và Ê-li-sa-bét đều đã lớn tuổi. Thế nên, thiên sứ Gáp-ri-ên nói: “Anh sẽ bị câm, không nói được cho đến ngày những điều ấy xảy ra vì anh không tin lời tôi”.—Lu-ca 1:20.

Trong lúc đó, dân chúng bên ngoài thắc mắc không biết tại sao Xa-cha-ri lại ở trong đền thờ lâu đến thế. Cuối cùng Xa-cha-ri cũng đi ra, nhưng ông không nói được mà chỉ có thể ra dấu bằng tay. Rõ ràng là ông vừa thấy một hiện tượng lạ trong đó.

Khi kỳ hạn phục vụ ở đền thờ đã hết, Xa-cha-ri trở về nhà. Không lâu sau, Ê-li-sa-bét có thai! Trong khi chờ ngày sinh nở, bà không ra khỏi nhà suốt 5 tháng.

Rồi thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra lần thứ hai, nhưng với ai? Với một thiếu nữ chưa chồng tên là Ma-ri, sống tại thành Na-xa-rét, thuộc vùng Ga-li-lê, ở phía bắc Giê-ru-sa-lem. Thiên sứ nói gì với nàng? Thiên sứ nói: “Cô được ơn trước mặt Đức Chúa Trời”. Gáp-ri-ên nói tiếp: “Này! Cô sẽ mang thai và sinh một con trai, cô phải đặt tên con là Giê-su”. Gáp-ri-ên cho biết thêm: “Con trai ấy sẽ trở nên cao trọng và được gọi là Con của Đấng Tối Cao... Ngài sẽ làm Vua cai trị nhà Gia-cốp đời đời, và Nước ngài sẽ không bao giờ chấm dứt”.—Lu-ca 1:30-33.

Hẳn bạn hình dung được thiên sứ Gáp-ri-ên cảm thấy vinh dự biết bao khi được truyền đạt hai thông điệp ấy. Khi đọc thêm về Giăng và Chúa Giê-su, chúng ta sẽ hiểu rõ tại sao hai thông điệp từ trời ấy vô cùng quan trọng.