Skip to content

Skip to table of contents

 CHƯƠNG 7

Các nhà chiêm tinh đến thăm con trẻ Giê-su

Các nhà chiêm tinh đến thăm con trẻ Giê-su

MA-THI-Ơ 2:1-12

  • CÁC NHÀ CHIÊM TINH ĐI THEO “NGÔI SAO” ĐẾN GIÊ-RU-SA-LEM, RỒI ĐẾN CHỖ CON TRẺ GIÊ-SU

Một số người từ Đông Phương đến. Họ là các nhà chiêm tinh, những người tự nhận là có thể lý giải ý nghĩa của các biến cố trong cuộc đời người ta bằng cách nghiên cứu vị trí các ngôi sao (Ê-sai 47:13). Khi còn ở quê nhà tại Đông Phương, họ thấy một “ngôi sao” và đi theo nó hàng trăm cây số, nhưng không đến Bết-lê-hem mà đến Giê-ru-sa-lem.

Khi đến Giê-ru-sa-lem, họ hỏi thăm: “Con trẻ được sinh ra để làm vua dân Do Thái đang ở đâu? Vì khi ở Đông Phương, chúng tôi đã thấy ngôi sao của ngài nên đến để quỳ lạy ngài”.—Ma-thi-ơ 2:1, 2.

Vua Hê-rốt của Giê-ru-sa-lem rất tức giận khi nghe tin này. Ông triệu tập các trưởng tế cùng các nhà lãnh đạo khác của Do Thái giáo và hỏi họ về nơi Đấng Ki-tô được sinh ra. Dựa vào Kinh Thánh, họ đáp: “Tại Bết-lê-hem” (Ma-thi-ơ 2:5; Mi-chê 5:2). Hê-rốt liền bí mật gọi các nhà chiêm tinh đến và dặn: “Hãy đi tìm con trẻ ấy cho thật kỹ, khi tìm được thì báo cho ta biết để ta cũng đến đó quỳ lạy ngài” (Ma-thi-ơ 2:8). Nhưng thật ra, vua muốn biết con trẻ ở đâu để giết đi!

Sau khi các nhà chiêm tinh lên đường, một chuyện kỳ lạ xảy ra. “Ngôi sao” mà họ thấy ở Đông Phương lại hiện ra và đi trước họ. Rõ ràng, đây không phải là một ngôi sao bình thường nhưng là ngôi sao đặc biệt có mục đích dẫn đường cho họ. Các nhà chiêm tinh đi theo “ngôi sao” cho đến khi nó dừng lại ở đúng căn nhà mà Giô-sép, Ma-ri và con trẻ đang ở.

Khi bước vào nhà, các nhà chiêm tinh gặp Ma-ri cùng con trẻ Giê-su. Họ sấp mình cúi lạy ngài rồi dâng cho ngài lễ vật là vàng, nhựa thơm trắng và một dược. Sau đó, khi chuẩn bị quay lại gặp Hê-rốt, các nhà chiêm tinh được Đức Chúa Trời báo trong giấc mơ là đừng làm thế. Vì vậy, họ đi đường khác để về xứ mình.

Theo bạn, ai đã làm “ngôi sao” hiện ra để dẫn đường cho các nhà chiêm tinh? Hãy nhớ rằng “ngôi sao” không dẫn họ đến thẳng chỗ Chúa Giê-su tại Bết-lê-hem mà lại dẫn đến Giê-ru-sa-lem để gặp vua Hê-rốt, người muốn giết Chúa Giê-su. Ý đồ ấy hẳn đã được thực hiện nếu Đức Chúa Trời không ngăn cản các nhà chiêm tinh cho Hê-rốt biết Chúa Giê-su đang ở đâu. Rõ ràng, kẻ thù của Đức Chúa Trời là Sa-tan, kẻ muốn Chúa Giê-su bị giết, đã dùng cách này để thực hiện mưu đồ của hắn.