Skip to content

Skip to table of contents

 CHƯƠNG 22

Bốn môn đồ trở thành tay đánh lưới người

Bốn môn đồ trở thành tay đánh lưới người

MA-THI-Ơ 4:13-22 MÁC 1:16-20 LU-CA 5:1-11

  • CHÚA GIÊ-SU GỌI MÔN ĐỒ THEO NGÀI TRỌN THỜI GIAN

  • NGƯỜI ĐÁNH CÁ TRỞ THÀNH TAY ĐÁNH LƯỚI NGƯỜI

Sau khi dân ở Na-xa-rét cố giết ngài, Chúa Giê-su đến cư ngụ tại thành Ca-bê-na-um, gần biển Ga-li-lê, còn gọi là “hồ Ghê-nê-xa-rết” (Lu-ca 5:1). Điều này làm ứng nghiệm lời tiên tri trong sách Ê-sai báo trước dân Ga-li-lê sống ở vùng ven biển sẽ thấy một ánh sáng lớn.—Ê-sai 9:1, 2.

Thật vậy, khi ở Ga-li-lê, Chúa Giê-su tiếp tục thông báo: “Nước Trời đã đến gần” (Ma-thi-ơ 4:17). Ngài tìm gặp bốn môn đồ. Trước đây, họ đã theo ngài nhưng sau khi trở về từ Giu-đê, họ quay lại với công việc chài lưới (Giăng 1:35-42). Nhưng giờ đây, đã đến lúc họ nên theo ngài luôn để được huấn luyện hầu có thể đảm nhận thánh chức sau khi ngài ra đi.

Khi đang đi dọc bờ biển, Chúa Giê-su nhìn thấy Si-môn Phi-e-rơ và em trai ông, là Anh-rê, cùng một số bạn chài đang giặt lưới. Ngài đến gần, lên thuyền của Phi-e-rơ và bảo ông chèo ra khỏi bờ. Khi thuyền cách bờ một quãng, Chúa Giê-su ngồi xuống và bắt đầu dạy những sự thật về Nước Trời cho đám đông đang tụ tập trên bờ.

Sau đó, Chúa Giê-su bảo Phi-e-rơ: “Các anh hãy chèo ra chỗ sâu và thả lưới ở đó”. Phi-e-rơ đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi vất vả cả đêm mà chẳng bắt được gì, nhưng tôi sẽ thả lưới theo lời Thầy”.—Lu-ca 5:4, 5.

Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến độ rách cả lưới! Họ liền ra hiệu cho các bạn chài cùng nhóm ở một chiếc thuyền gần đó đến giúp. Chẳng mấy chốc, cả hai thuyền đều đầy cá đến độ gần chìm. Thấy vậy, Si-môn Phi-e-rơ quỳ dưới chân Chúa Giê-su mà nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa tôi vì tôi là người tội lỗi”. Nhưng ngài đáp: “Đừng sợ. Từ nay anh sẽ trở thành tay đánh lưới người”.—Lu-ca 5:8, 10.

Chúa Giê-su nói với Phi-e-rơ và Anh-rê: “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những tay đánh lưới người” (Ma-thi-ơ 4:19). Ngài cũng gọi hai người đánh cá khác là Gia-cơ và Giăng, hai con trai của Xê-bê-đê. Họ cũng nhận lời mời mà không chút do dự. Thế là bốn người bỏ công việc chài lưới và trở thành những môn đồ đầu tiên theo Chúa Giê-su trọn thời gian.