Skip to content

Skip to table of contents

 CHƯƠNG 34

Chúa Giê-su chọn mười hai sứ đồ

Chúa Giê-su chọn mười hai sứ đồ

MÁC 3:13-19 LU-CA 6:12-16

  • MƯỜI HAI SỨ ĐỒ

Khoảng một năm rưỡi đã trôi qua kể từ khi Giăng Báp-tít giới thiệu Chúa Giê-su là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-su mới bắt đầu thánh chức, một số người có lòng thành đã theo làm môn đồ ngài, chẳng hạn như Anh-rê, Si-môn Phi-e-rơ, Giăng, có lẽ cả Gia-cơ (anh trai của Giăng), Phi-líp và Ba-tô-lô-mê (còn gọi là Na-tha-na-ên). Sau đó, nhiều người khác cũng đi theo Đấng Ki-tô.—Giăng 1:45-47.

Giờ đây, Chúa Giê-su đã sẵn sàng để chọn các sứ đồ. Họ sẽ là những môn đồ thân cận của ngài và được huấn luyện đặc biệt. Nhưng trước khi chọn họ, Chúa Giê-su lên núi, có lẽ núi đó gần biển Ga-li-lê, cách thành Ca-bê-na-um không xa. Ngài cầu nguyện suốt đêm, rất có thể ngài xin sự khôn ngoan và sự ban phước của Đức Chúa Trời. Sáng hôm sau, ngài gọi các môn đồ đến và chọn ra 12 người làm sứ đồ.

Chúa Giê-su chọn sáu môn đồ được kể tên ở trên, và cũng chọn Ma-thi-ơ, người được ngài gọi tại phòng thu thuế. Năm người khác được chọn là Giu-đa (còn gọi là Tha-đê và “con Gia-cơ”), Si-môn Ca-na-nê-an, Thô-ma, Gia-cơ con A-phê, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.—Ma-thi-ơ 10:2-4; Lu-ca 6:16.

Cho đến lúc ấy, 12 người này luôn đi cùng Chúa Giê-su và ngài biết rõ về họ. Vài người trong số đó còn là họ hàng của ngài, chẳng hạn Gia-cơ và Giăng hẳn là anh em họ của ngài. Ngoài ra, một số người nghĩ A-phê là anh em ruột của Giô-sép, cha nuôi Chúa Giê-su. Nếu đúng thế thì sứ đồ Gia-cơ con A-phê là anh em họ của Chúa Giê-su.

Dĩ nhiên, Chúa Giê-su dễ nhớ tên các sứ đồ của mình. Còn bạn thì sao, bạn có nhớ tên của họ không? Một cách giúp bạn dễ nhớ là có hai người tên Si-môn, hai người tên Gia-cơ và hai người tên Giu-đa. Si-môn (Phi-e-rơ) có em trai là Anh-rê, còn Gia-cơ (con trai Xê-bê-đê) có em là Giăng. Đó là cách để nhớ tên của tám sứ đồ. Bốn sứ đồ còn lại gồm một người thu thuế (Ma-thi-ơ), một người sau này nghi ngờ (Thô-ma), một người được gọi khi đang ngồi dưới gốc cây (Na-tha-na-ên), và bạn của Na-tha-na-ên (Phi-líp).

Trong số các sứ đồ, có tới 11 người xuất thân từ Ga-li-lê, quê hương của Chúa Giê-su. Na-tha-na-ên là người Ca-na. Nơi sinh của Phi-líp, Phi-e-rơ và Anh-rê là Bết-sai-đa. Sau đó, Phi-e-rơ và Anh-rê chuyển đến Ca-bê-na-um, có lẽ là nơi Ma-thi-ơ cư ngụ. Gia-cơ và Giăng cũng sống ở Ca-bê-na-um hoặc gần đó, và cơ sở đánh bắt cá của họ nằm cách đấy không xa. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, người sau này phản bội Chúa Giê-su, dường như là sứ đồ duy nhất đến từ xứ Giu-đê.