Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 95

Bài học về việc ly dị và yêu thương con trẻ

Bài học về việc ly dị và yêu thương con trẻ

MA-THI-Ơ 19:1-15 MÁC 10:1-16 LU-CA 18:15-17

  • CHÚA GIÊ-SU CHO BIẾT QUAN ĐIỂM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VỀ VIỆC LY DỊ

  • MÓN QUÀ ĐỘC THÂN

  • CẦN TRỞ NÊN NHƯ CON TRẺ

Từ Ga-li-lê, Chúa Giê-su và các môn đồ băng qua sông Giô-đanh và đi về hướng nam, xuyên qua vùng Pê-rê. Lần trước, khi ở Pê-rê, Chúa Giê-su đã cho người Pha-ri-si biết tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời liên quan đến vấn đề ly dị (Lu-ca 16:18). Nhưng giờ đây họ lại đem vấn đề ấy ra để thử ngài.

Môi-se viết rằng một người nam có thể ly dị vợ nếu phát hiện “một điều không xứng đáng” nơi cô (Phục truyền luật lệ 24:1). Có nhiều ý kiến khác nhau về lý do để ly dị. Một số người nghĩ rằng điều này cũng bao gồm những lỗi nhỏ nhặt. Thế nên, người Pha-ri-si hỏi ngài: “Một người có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không?”.—Ma-thi-ơ 19:3.

Thay vì để mình bị cuốn theo quan điểm của loài người, Chúa Giê-su khéo léo nhắc đến sắp đặt của Đức Chúa Trời về hôn nhân. Ngài nói: “Các ông chưa đọc điều này sao: Từ ban đầu, đấng tạo ra con người đã làm nên người nam và người nữ rồi phán: ‘Bởi vậy, người nam sẽ rời cha mẹ và gắn bó với vợ mình, hai người sẽ trở nên một’? Như thế họ không còn là hai nữa nhưng là một mà thôi. Vậy, những ai mà Đức Chúa Trời đã tác hợp thì loài người không được phân rẽ” (Ma-thi-ơ 19:4-6). Khi Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân giữa A-đam và Ê-va, ngài không đưa ra sắp đặt về việc ly dị.

Người Pha-ri-si bắt bẻ Chúa Giê-su: “Thế thì sao Môi-se truyền bảo phải đưa cho vợ tờ ly dị để bỏ vợ?” (Ma-thi-ơ 19:7). Chúa Giê-su nói với họ: “Vì các ông cứng lòng nên Môi-se đã cho các ông ly dị vợ, nhưng từ ban đầu không có như thế” (Ma-thi-ơ 19:8). “Từ ban đầu” ở đây không phải là từ thời Môi-se, mà là từ lúc Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân trong vườn Ê-đen.

Rồi Chúa Giê-su nêu lên một sự thật quan trọng: “Tôi cho các ông biết rằng ngoại trừ trường hợp vợ gian dâm [từ Hy Lạp là por·neiʹa], hễ ai ly dị vợ và cưới người khác là phạm tội ngoại tình” (Ma-thi-ơ 19:9). Như vậy, lý do duy nhất dựa trên Kinh Thánh để ly dị là khi người hôn phối phạm tội gian dâm.

Các môn đồ bèn nói: “Nếu hôn nhân phải như thế thì thà đừng cưới vợ còn hơn” (Ma-thi-ơ 19:10). Rõ ràng, người nào đang dự tính kết hôn cần xem hôn nhân là sự gắn kết lâu bền.

Về sự độc thân, Chúa Giê-su nói rằng có một số người bị khuyết tật bộ phận sinh dục nên không có khả năng trong chuyện chăn gối. Còn một số khác thì bị hoạn bởi người ta và mất khả năng tình dục. Nhưng cũng có những người chế ngự ước muốn tình dục để tập trung trọn vẹn hơn vào công việc Nước Trời. Chúa Giê-su thúc giục người nghe: ‘Ai sống độc thân được thì hãy làm vậy’.—Ma-thi-ơ 19:12.

Giờ đây, người ta mang con trẻ đến với Chúa Giê-su. Nhưng các môn đồ la rầy họ, có lẽ vì không muốn Chúa Giê-su bị làm phiền. Thấy vậy, ngài bất bình và nói: “Cứ để con trẻ đến với tôi; đừng cố cản chúng, vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như chúng. Quả thật tôi nói với anh em, ai không tiếp nhận Nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì không thể vào được Nước ấy”.—Mác 10:14, 15; Lu-ca 18:15.

Quả là một bài học tuyệt vời! Để hưởng được Nước Trời, chúng ta phải có tính nhu mì và sẵn lòng học hỏi giống như con trẻ. Chúa Giê-su thể hiện tình yêu thương với con trẻ bằng cách ôm chúng vào lòng và ban phước cho chúng. Ngài cũng có tình yêu thương trìu mến như vậy đối với tất cả những ai “tiếp nhận Nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ”.—Lu-ca 18:17.