Skip to content

Skip to table of contents

 PHẦN 5

Giai đoạn sau trong thánh chức của Chúa Giê-su ở phía đông Giô-đanh

“Nhiều người đặt đức tin nơi ngài”.—Giăng 10:42

Giai đoạn sau trong thánh chức của Chúa Giê-su ở phía đông Giô-đanh

TRONG PHẦN NÀY

CHƯƠNG 82

Thánh chức của Chúa Giê-su ở Pê-rê

Chúa Giê-su giải thích cho người nghe điều cần làm để được cứu. Lời khuyên của ngài rất quan trọng vào thời đó. Còn thời nay thì sao?

CHƯƠNG 83

Lời mời dùng bữa​—Đức Chúa Trời mời ai?

Khi ăn tối ở nhà một người Pha-ri-si, Chúa Giê-su nói minh họa về một bữa tiệc lớn. Ngài có một bài học quan trọng cho toàn thể dân Đức Chúa Trời. Đó là gì?

CHƯƠNG 84

Trọng trách làm môn đồ

Việc trở thành môn đồ là một trọng trách. Chúa Giê-su cho biết rõ điều này đòi hỏi những gì. Một số người muốn làm môn đồ đã bị sốc trước điều ngài nói.

CHƯƠNG 85

Vui mừng vì người tội lỗi ăn năn

Các thầy kinh luật và người Pha-ri-si chỉ trích Chúa Giê-su vì tiếp xúc với dân thường. Ngài đáp lại bằng cách dùng những minh họa cho thấy quan điểm của Đức Chúa Trời về người tội lỗi.

CHƯƠNG 86

Người con lạc lối nay trở về

Chúng ta học được những bài học nào từ minh họa của Chúa Giê-su về người con hoang đàng?

CHƯƠNG 87

Dùng sự khôn ngoan thiết thực để lập kế hoạch

Chúa Giê-su dùng minh họa của một quản gia mưu mẹo, bất chính để dạy một sự thật đáng ngạc nhiên.

CHƯƠNG 88

Sự thay đổi của người giàu và La-xa-rơ

Bí quyết để hiểu ngụ ngôn của Chúa Giê-su là nhận ra hai nhân vật chính trong câu chuyện đó tượng trưng cho ai.

CHƯƠNG 89

Dạy dỗ ở Pê-rê trên đường đến Giu-đê

Ngài nhấn mạnh một đức tính có thể giúp chúng ta tha thứ ngay cả cho người phạm lỗi với mình nhiều lần.

CHƯƠNG 90

“Sự sống lại và sự sống”

Chúa Giê-su có ý gì khi nói những ai thể hiện đức tin nơi ngài “sẽ chẳng bao giờ chết”?

CHƯƠNG 91

La-xa-rơ được sống lại

Hai khía cạnh chính trong sự kiện này khiến ngay cả những người chống đối Chúa Giê-su cũng không thể bác bỏ phép lạ.

CHƯƠNG 92

Một người phong cùi tỏ lòng biết ơn

Người được chữa lành tỏ lòng biết ơn Chúa Giê-su và một đấng khác nữa.

CHƯƠNG 93

Con Người sẽ được tỏ lộ

Sự hiện diện của Đấng Ki-tô giống như tia chớp theo nghĩa nào?

CHƯƠNG 94

Cần phải cầu nguyện và khiêm nhường

Trong minh họa về quan tòa gian ác và góa phụ, Chúa Giê-su nhấn mạnh giá trị của một đức tính.

CHƯƠNG 95

Bài học về việc ly dị và yêu thương con trẻ

Chúa Giê-su có quan điểm về con trẻ khác với các môn đồ. Tại sao?

CHƯƠNG 96

Chúa Giê-su trả lời vị quan trẻ giàu có

Điều gì khiến Chúa Giê-su nói rằng con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời?

CHƯƠNG 97

Minh họa về những người làm việc trong vườn nho

Người đầu sẽ trở thành người cuối và người cuối sẽ trở thành người đầu như thế nào?

CHƯƠNG 98

Các sứ đồ lại tìm kiếm sự nổi trội

Gia-cơ và Giăng xin vị trí đặc biệt trong Nước Trời nhưng không phải chỉ một mình họ muốn điều đó.

CHƯƠNG 99

Chúa Giê-su chữa lành cho hai người mù và giúp Xa-ki-ơ

Làm thế nào các lời tường thuật có vẻ mâu thuẫn về việc Chúa Giê-su chữa lành một người mù gần thành Giê-ri-cô lại hòa hợp?

CHƯƠNG 100

Minh họa về mười mi-na

Chúa Giê-su có ý gì khi nói: “Ai có sẽ được cho thêm, ai không có thì ngay cả cái mình có cũng sẽ bị lấy đi”?