Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 118

Các sứ đồ cãi nhau xem ai lớn nhất

Các sứ đồ cãi nhau xem ai lớn nhất

MA-THI-Ơ 26:31-35 MÁC 14:27-31 LU-CA 22:24-38 GIĂNG 13:31-38

  • CHÚA GIÊ-SU ĐƯA RA LỜI KHUYÊN VỀ ĐỊA VỊ

  • CHÚA GIÊ-SU BÁO TRƯỚC LÀ PHI-E-RƠ SẼ CHỐI BỎ NGÀI

  • TÌNH YÊU THƯƠNG LÀ DẤU HIỆU CỦA MÔN ĐỒ CHÚA GIÊ-SU

Trong buổi tối cuối cùng ở bên các sứ đồ, Chúa Giê-su đã dạy họ bài học tuyệt vời về việc khiêm nhường phục vụ bằng cách rửa chân cho họ. Tại sao điều này là thích hợp? Vì họ có một khuyết điểm. Dù là những người sốt sắng phụng sự Đức Chúa Trời, họ vẫn quan tâm đến việc ai là người lớn nhất trong vòng họ (Mác 9:33, 34; 10:35-37). Khuyết điểm đó lại lộ ra trong buổi tối hôm ấy.

Các sứ đồ “cãi nhau dữ dội xem ai lớn nhất trong vòng họ” (Lu-ca 22:24). Hẳn Chúa Giê-su buồn biết bao khi thấy họ lại cãi nhau lần nữa! Ngài sẽ làm gì?

Thay vì quở trách các sứ đồ về thái độ và hành vi của họ, Chúa Giê-su kiên nhẫn lý luận với họ: “Vua chúa trong các dân thống trị dân mình, còn những người có quyền hành trên dân chúng thì được gọi là Nhà Hảo Tâm. Nhưng anh em chớ như vậy... Người ngồi ở bàn và người phục vụ, ai lớn hơn?”. Rồi ngài nhắc lại gương mẫu trước giờ của mình khi nói: “Nhưng tôi ở giữa anh em như người phục vụ”.—Lu-ca 22:25-27.

Dù là những người bất toàn, các sứ đồ đã sát cánh bên Chúa Giê-su vượt qua nhiều khó khăn. Thế nên ngài nói: “Tôi lập giao ước với anh em về một nước, như Cha tôi đã lập giao ước với tôi” (Lu-ca 22:29). Họ là những môn đồ trung thành của Chúa Giê-su. Ngài đảm bảo với họ rằng nhờ giao ước ngài lập với họ, họ sẽ được đồng cai trị với ngài trong Nước Trời.

Dù có triển vọng tuyệt diệu, các sứ đồ vẫn còn ở trong thân xác bất toàn. Chúa Giê-su nói với họ: “Sa-tan đòi sàng sảy tất cả anh em như lúa mì”, là thứ thường bị phân tán khi sàng (Lu-ca 22:31). Ngài cũng cảnh báo: “Trong đêm nay, hết thảy anh em sẽ vấp ngã vì điều xảy ra cho tôi, bởi có lời viết: ‘Ta sẽ đánh người chăn bầy và chiên của bầy sẽ tan lạc khắp nơi’”.—Ma-thi-ơ 26:31; Xa-cha-ri 13:7.

Phi-e-rơ tự tin đáp lại: “Dù tất cả những người kia vấp ngã vì điều xảy ra cho Thầy, nhưng tôi sẽ không bao giờ vấp ngã!” (Ma-thi-ơ 26:33). Chúa Giê-su nói với Phi-e-rơ rằng trước khi gà gáy hai lần vào đêm hôm đó, ông sẽ chối bỏ ngài. Tuy nhiên, ngài nói thêm: “Tôi đã tha thiết cầu nguyện cho anh để anh không mất đức tin; và một khi trở lại, anh hãy làm vững mạnh anh em mình” (Lu-ca 22:32). Nhưng Phi-e-rơ khẳng định chắc chắn: “Dù phải chết với Thầy, tôi sẽ không bao giờ chối bỏ Thầy” (Ma-thi-ơ 26:35). Các sứ đồ khác cũng đều nói như vậy.

Chúa Giê-su phán với các môn đồ: “Tôi còn ở với anh em ít lâu nữa. Anh em sẽ tìm tôi; như tôi đã nói với những người Do Thái kia: ‘Nơi tôi đi anh em không đến được’, giờ tôi cũng nói với anh em như vậy”. Rồi ngài nói thêm: “Tôi ban cho anh em một điều răn mới, đó là anh em hãy yêu thương nhau; tôi đã yêu thương anh em thể nào thì anh em cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Bởi điều này mà mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đồ tôi: Đó là có tình yêu thương giữa anh em”.—Giăng 13:33-35.

Khi nghe Chúa Giê-su nói rằng ngài chỉ còn ở với họ ít lâu, Phi-e-rơ hỏi: “Thưa Chúa, ngài sắp đi đâu?”. Ngài trả lời: “Nơi tôi đi, bây giờ anh không thể theo được, nhưng sau này anh sẽ theo”. Phi-e-rơ thắc mắc: “Thưa Chúa, sao bây giờ tôi không theo ngài được? Tôi sẽ hy sinh mạng sống vì ngài”.—Giăng 13:36, 37.

Giờ đây Chúa Giê-su nhắc lại việc ngài đã phái các môn đồ đi rao giảng ở Ga-li-lê mà không mang theo túi tiền hoặc túi đựng thức ăn (Ma-thi-ơ 10:5, 9, 10). Ngài hỏi họ: “Anh em đã không thiếu thứ gì phải không?”. Họ đáp: “Thưa phải”. Nhưng họ nên làm gì trong những ngày sắp tới? Chúa Giê-su hướng dẫn họ: “Ai có túi tiền và túi đựng thức ăn hãy mang theo; ai không có gươm, hãy bán áo ngoài mà mua. Vì tôi cho anh em biết rằng lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm nơi tôi: ‘Ngài bị kể vào hàng phạm pháp’. Những lời này về tôi đang được ứng nghiệm”.—Lu-ca 22:35-37.

Chúa Giê-su nói đến thời điểm ngài sẽ bị treo lên cây cột bên cạnh những kẻ phạm pháp. Sau đó các môn đồ sẽ phải đối mặt với sự chống đối gay gắt. Vì nghĩ là mình đã sẵn sàng, họ nói: “Thưa Chúa, có hai thanh gươm đây!”. Ngài đáp: “Thế là đủ rồi” (Lu-ca 22:38). Qua hai thanh gươm đó, Chúa Giê-su sẽ có cơ hội để dạy một bài học quan trọng khác.