Skip to content

Skip to table of contents

 CHƯƠNG 120

Sinh trái và trở thành bạn Chúa Giê-su

Sinh trái và trở thành bạn Chúa Giê-su

GIĂNG 15:1-27

  • CÂY NHO THẬT VÀ CÁC NHÁNH

  • CÁCH ĐỂ LUÔN Ở TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA GIÊ-SU

Trong cuộc nói chuyện thân mật với các sứ đồ trung thành, Chúa Giê-su đã khích lệ họ. Giờ đã khuya, có lẽ là quá nửa đêm, Chúa Giê-su kể tiếp một minh họa đầy khích lệ khác.

Ngài mở đầu như sau: “Tôi là cây nho thật và Cha tôi là người trồng” (Giăng 15:1). Minh họa này có điểm tương đồng với điều được nói trước đó hàng thế kỷ về dân Y-sơ-ra-ên, dân được gọi là cây nho của Đức Giê-hô-va (Giê-rê-mi 2:21; Ô-sê 10:1, 2). Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va sắp từ bỏ dân tộc ấy (Ma-thi-ơ 23:37, 38). Vì vậy, Chúa Giê-su muốn giới thiệu một ý tưởng mới. Ngài là cây nho mà Cha đã trồng từ khi được Cha xức dầu bằng thần khí thánh vào năm 29 CN. Nhưng Chúa Giê-su cho thấy cây nho này không chỉ tượng trưng cho ngài khi nói:

“Nhánh nào trên tôi không sinh trái thì [Cha tôi] cắt bỏ, còn nhánh nào sinh trái thì ngài tỉa sạch để nó sinh trái nhiều hơn... Như nhánh nho không thể tự sinh trái nếu không dính liền với cây, anh em cũng vậy nếu không luôn hợp nhất với tôi. Tôi là cây nho, anh em là nhánh”.—Giăng 15:2-5.

Chúa Giê-su đã hứa với các môn đồ trung thành rằng sau khi ra đi, ngài sẽ ban một sự trợ giúp là thần khí thánh. Năm mươi mốt ngày sau, các sứ đồ và những người khác nhận được thần khí, khi ấy họ trở thành các nhánh của cây nho. Tất cả các “nhánh” này phải tiếp tục hợp nhất với Chúa Giê-su. Tại sao?

Ngài giải thích: “Ai tiếp tục hợp nhất với tôi và tôi hợp nhất với người ấy, thì người sẽ sinh nhiều trái; vì nếu lìa khỏi tôi, anh em chẳng làm được gì”. Những “nhánh” này, tức các môn đồ trung thành, sẽ sinh nhiều trái theo nghĩa họ sẽ noi theo các đức tính của Chúa Giê-su, sốt sắng nói cho người khác về Nước Đức Chúa Trời và đào tạo thêm môn đồ. Nói sao nếu một người không tiếp tục hợp nhất với Chúa Giê-su và không sinh trái? Chúa Giê-su cho biết: “Nếu ai không tiếp tục hợp nhất với tôi, người ấy sẽ như nhánh cây bị quăng ra ngoài”. Mặt khác, Chúa Giê-su cũng nói: “Nếu anh em tiếp tục hợp nhất với tôi và lời tôi luôn ở trong lòng anh em thì hãy xin bất cứ điều gì mình muốn, và anh em sẽ được ban cho”.—Giăng 15:5-7.

Giờ đây, Chúa Giê-su nhắc lại điều mà ngài đã đề cập hai lần, đó là việc giữ các điều răn của ngài (Giăng 14:15, 21). Ngài cho các môn đồ biết cách thiết yếu để họ chứng tỏ là mình đang làm điều đó: “Nếu anh em giữ các điều răn của tôi, anh em sẽ luôn ở trong tình yêu thương của tôi, như tôi đã giữ các điều răn của Cha và luôn ở trong tình yêu thương của ngài”. Tuy nhiên, chỉ yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Con ngài thì chưa đủ. Chúa Giê-su nói thêm: “Đây là điều răn của tôi: Anh em hãy yêu thương nhau như tôi đã yêu thương anh em. Không ai có tình yêu thương lớn hơn người sẵn sàng hy sinh mạng sống vì bạn mình. Anh em là bạn tôi nếu làm theo những gì tôi truyền dạy”.—Giăng 15:10-14.

Chỉ vài giờ nữa, Chúa Giê-su sẽ thể hiện tình yêu thương bằng cách hy sinh mạng sống vì tất cả những người biểu lộ đức tin nơi ngài. Gương của ngài nên thôi thúc các môn đồ vun trồng tình yêu thương bất vị kỷ như thế với nhau. Tình yêu thương này sẽ giúp nhận diện họ, như điều Chúa Giê-su đã nói trước đó: “Bởi điều này mà mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đồ tôi: Đó là có tình yêu thương giữa anh em”.—Giăng 13:35.

Hẳn các sứ đồ lưu ý đến việc Chúa Giê-su gọi họ là “bạn”. Ngài cho biết lý do ngài gọi họ như vậy: “Tôi gọi anh em là bạn, vì tôi đã cho anh em biết mọi điều tôi nghe nơi Cha”. Quả là một mối quan hệ quý giá! Họ được làm bạn thân của Chúa Giê-su và được biết những gì Cha đã phán  với ngài. Tuy nhiên, để được hưởng mối quan hệ này, họ phải “tiếp tục kết quả”. Nếu họ làm thế, Chúa Giê-su đảm bảo rằng: “Anh em nhân danh tôi xin Cha bất cứ điều gì thì ngài sẽ ban cho”.—Giăng 15:15, 16.

Tình yêu thương trong vòng các môn đồ sẽ giúp họ chịu đựng những điều sắp xảy đến. Ngài cảnh báo rằng thế gian sẽ ghét họ, nhưng ngài cũng an ủi: “Nếu thế gian ghét anh em, hãy biết rằng họ đã ghét tôi trước khi ghét anh em. Nếu anh em thuộc về thế gian, thế gian sẽ thích những ai thuộc về mình. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian,... nên thế gian ghét anh em”.—Giăng 15:18, 19.

Để giải thích thêm lý do tại sao thế gian ghét họ, Chúa Giê-su nói: “Vì cớ danh tôi, họ sẽ làm mọi điều ấy để chống lại anh em, bởi họ không biết đấng phái tôi đến”. Chúa Giê-su còn cho biết rằng các việc làm kỳ diệu của ngài là điều kết án những kẻ ghét ngài: “Nếu tôi không làm giữa họ những việc mà chưa ai từng làm thì họ chẳng có tội; nhưng bây giờ họ đã thấy tôi và ghét tôi cùng Cha tôi”. Thật ra, sự thù ghét của họ đã làm ứng nghiệm lời tiên tri.—Giăng 15:21, 24, 25; Thi thiên 35:19; 69:4.

Một lần nữa, Chúa Giê-su hứa sẽ ban sự trợ giúp là thần khí thánh. Mọi môn đồ đều có thể nhận được lực mạnh mẽ này, và thần khí sẽ giúp họ sinh trái, tức ‘làm chứng về ngài’.—Giăng 15:27.