Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI 3

Ra-háp tin Đức Giê-hô-va

Ra-háp tin Đức Giê-hô-va

Hãy tưởng tượng, chúng ta đang ở trong thành Giê-ri-cô, thuộc xứ Ca-na-an. Người dân ở đó không tin Đức Giê-hô-va. Người phụ nữ tên là Ra-háp sống ở đấy.

Khi còn trẻ, Ra-háp đã nghe những câu chuyện về việc Môi-se rẽ Biển Đỏ và dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập. Cô cũng nghe Đức Giê-hô-va giúp họ đánh bại kẻ thù. Giờ đây, cô biết dân ấy đang đóng trại gần thành Giê-ri-cô!

Ra-háp bảo vệ hai do thám vì cô tin Đức Giê-hô-va

Một tối nọ, hai người Y-sơ-ra-ên đến do thám thành Giê-ri-cô. Họ đến nhà Ra-háp. Cô mời họ vào nhà và cho họ ở nhà mình. Đêm ấy, vua thành Giê-ri-cô biết tin hai do thám ở trong thành và đã vào nhà Ra-háp. Vua sai người của ông đến bắt họ. Ra-háp giấu hai do thám trên mái nhà và nói với người của vua: ‘Các do thám có đến đây nhưng họ đã ra khỏi thành rồi. Hãy mau đuổi theo, các ông sẽ bắt được họ!’. Con có biết tại sao Ra-háp bảo vệ hai người do thám không?— Vì cô tin Đức Giê-hô-va và biết ngài sẽ ban cho dân Y-sơ-ra-ên xứ Ca-na-an.

Trước khi rời khỏi nhà Ra-háp, hai do thám hứa là cô và gia đình sẽ được an toàn khi thành Giê-ri-cô sụp đổ. Con có biết họ bảo cô làm gì không?— Họ nói: ‘Hãy cột sợi dây thừng màu đỏ này bên ngoài cửa sổ. Nếu cô làm thế, mọi người trong nhà sẽ được an toàn’. Ra-háp làm y như lời hai do thám. Con biết chuyện gì xảy ra sau đó không?—

Đức Giê-hô-va cứu Ra-háp và gia đình cô

Vài ngày sau, dân Y-sơ-ra-ên đi xung quanh thành trong im lặng. Họ làm thế trong sáu ngày, mỗi ngày một lần. Nhưng đến ngày thứ bảy, họ đi xung quanh thành bảy lần. Rồi họ đồng thanh hét lên thật to. Đức Giê-hô-va làm cho những tường xung quanh thành đổ xuống. Nhưng chỉ một phần tường thành có nhà treo sợi dây thừng màu đỏ nơi cửa sổ là còn đứng vững! Con có thấy nhà ấy trong hình không?— Ra-háp và gia đình cô được sống sót!

 Con học được gì từ gương mẫu của Ra-háp?— Ra-háp tin Đức Giê-hô-va vì biết những chuyện kỳ diệu về ngài. Con cũng đang tìm hiểu nhiều điều kỳ diệu về Đức Giê-hô-va. Con có tin ngài như Ra-háp không?— Chắc chắn là con tin!