Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI 12

Cháu của Phao-lô rất can đảm

Cháu của Phao-lô rất can đảm

Chúng ta hãy tìm hiểu về một thanh niên đã cứu mạng cậu mình. Sứ đồ Phao-lô là cậu của thanh niên đó. Dù không biết tên nhưng chúng ta biết chàng trai này đã làm một điều rất can đảm. Con có muốn nghe chuyện của thanh niên ấy không?—

Phao-lô đang bị giam ở Giê-ru-sa-lem. Ông bị bắt vì đã nói cho người khác về Chúa Giê-su. Một số người xấu ghét Phao-lô nên họ đã bày ra một âm mưu. Họ nói: ‘Hãy nói với viên chỉ huy cho lính mang Phao-lô ra tòa. Chúng ta sẽ ẩn núp dọc đường và khi Phao-lô đi qua, chúng ta sẽ giết hắn!’.

Cháu của Phao-lô nói cho cậu mình và viên chỉ huy biết âm mưu gian ác

Cháu của ông nghe được âm mưu ấy. Chàng trai này sẽ làm gì? Chàng đến nhà giam và nói tin này cho Phao-lô. Ngay lập tức, Phao-lô bảo cháu mình đến nói với viên chỉ huy về âm mưu ấy. Theo con, việc nói với viên chỉ huy có dễ cho cháu của Phao-lô không?— Không, vì viên chỉ huy là người quan trọng. Tuy nhiên, cháu của Phao-lô đã can đảm và đến nói với ông ấy.

Viên chỉ huy biết rõ mình phải làm gì. Ông tập hợp đội quân gần 500 người để hộ tống Phao-lô! Ông ra lệnh cho họ đưa Phao-lô đi Sê-sa-rê ngay trong đêm đó. Phao-lô có được cứu mạng không?— Có! Những người xấu không thể tấn công ông! Âm mưu gian ác của họ đã thất bại.

Con có thể học được gì từ câu chuyện này?— Con cũng có thể can đảm như cháu của Phao-lô. Chúng ta cần can đảm khi nói với người khác về Đức Giê-hô-va. Liệu con sẽ can đảm và tiếp tục nói về Đức Giê-hô-va không?— Nếu làm thế, có lẽ con sẽ cứu được một người nào đó.