Skip to content

Skip to table of contents

Giới thiệu phần 9

Giới thiệu phần 9

Phần này dạy chúng ta về những người trẻ, nhà tiên tri và vua đã thể hiện đức tin nổi bật nơi Đức Giê-hô-va. Tại Sy-ri, một bé gái Y-sơ-ra-ên tin rằng nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va có thể chữa lành cho Na-a-man. Nhà tiên tri Ê-li-sê hoàn toàn tin chắc Đức Giê-hô-va sẽ bảo vệ ông khỏi quân thù. Thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-gia-đa đã liều mạng bảo vệ Giê-hô-ách khỏi người bà độc ác là A-tha-li. Vua Ê-xê-chia tin tưởng rằng Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu Giê-ru-sa-lem, nên ông không nhượng bộ trước sự đe dọa của quân A-si-ri. Vua Giô-si-a loại trừ việc thờ thần tượng khỏi xứ, sửa sang lại đền thờ và hướng dẫn dân chúng trở lại sự thờ phượng thật.

TRONG PHẦN NÀY

BÀI 51

Vị tướng và bé gái

Bé gái người Y-⁠sơ-ra-ên nói cho bà chủ của mình về quyền năng của Đức Giê-hô-va, và một phép lạ đã xảy ra.

BÀI 52

Đạo quân rực lửa của Đức Giê-hô-va

Làm thế nào người hầu việc của Ê-li-sê nhận ra là ‘bên chúng ta đông hơn bên họ’?

BÀI 53

Lòng can đảm của Giê-hô-gia-đa

Một thầy tế lễ trung thành đã chống lại bà hoàng hậu độc ác.

BÀI 54

Đức Giê-hô-va kiên nhẫn với Giô-na

Tại sao một nhà tiên tri của Đức Chúa Trời bị con cá lớn nuốt? Làm thế nào ông ra khỏi đó? Và Đức Giê-hô-va dạy ông bài học nào?

BÀI 55

Thiên sứ của Đức Giê-hô-va bảo vệ Ê-xê-chia

Kẻ thù của Giu-đa nói rằng Đức Giê-hô-va sẽ không bảo vệ dân ngài, nhưng họ đã lầm!

BÀI 56

Giô-si-a yêu mến Luật pháp Đức Chúa Trời

Giô-si-a lên ngôi làm vua Giu-đa lúc tám tuổi, và ông giúp dân chúng thờ phượng Đức Giê-hô-va.