Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI 46

Cuộc đối đầu trên núi Cạt-mên

Cuộc đối đầu trên núi Cạt-mên

Vương quốc Y-sơ-ra-ên gồm mười chi phái có nhiều vị vua xấu cai trị, nhưng A-háp thì gian ác nhất. Ông cưới Giê-xa-bên, một người đàn bà độc ác thờ thần Ba-anh. A-háp và Giê-xa-bên đẩy mạnh việc thờ Ba-anh trong khắp cả xứ và giết các nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ làm gì? Ngài phái nhà tiên tri Ê-li-gia truyền một thông điệp cho A-háp.

Ê-li-gia tuyên bố rằng vì sự gian ác của A-háp nên Y-sơ-ra-ên sẽ không có mưa. Trong hơn ba năm, mùa màng mất trắng và dân chúng phải chịu đói kém. Sau đó, Đức Giê-hô-va lại sai Ê-li-gia đến gặp A-háp. Vừa thấy Ê-li-gia, A-háp liền nói: ‘Ngươi là kẻ gây rối! Tất cả là do lỗi của ngươi!’. Ê-li-gia đáp: ‘Không phải tôi gây ra cơn hạn hán này nhưng chính là vua, vì vua đã thờ Ba-anh. Bây giờ, chúng ta hãy thử xem ai là Đức Chúa Trời thật. Vua hãy tập hợp toàn thể dân chúng và bọn tiên tri của Ba-anh tại núi Cạt-mên’.

Vậy dân chúng kéo đến núi. Ê-li-gia nói với họ: ‘Đừng đắn đo nữa, hãy chọn đi! Nếu Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật, hãy theo ngài! Nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời thật, hãy theo hắn! Tôi thách các người thế này: 450 kẻ tiên tri của Ba-anh phải chuẩn bị một lễ vật và kêu cầu thần của mình. Tôi cũng sẽ chuẩn bị lễ vật và kêu cầu Đức Giê-hô-va. Thần nào đáp lời bằng lửa chính là Đức Chúa Trời thật’. Dân chúng tán thành.

Vậy, bọn tiên tri của Ba-anh chuẩn bị lễ vật. Suốt cả ngày, họ cứ kêu cầu: “Hỡi Ba-anh, xin đáp lời chúng tôi!”. Nhưng Ba-anh không trả lời. Thấy vậy, Ê-li-gia chế giễu: ‘Hãy kêu lớn lên! Có lẽ hắn đang ngủ và cần người đánh thức!’. Đến chiều tối, họ vẫn tiếp tục kêu lớn tiếng nhưng cũng chẳng ai đáp lại.

Bấy giờ, Ê-li-gia sắp lễ vật lên bàn thờ và đổ nước ướt đẫm cả bàn thờ lẫn lễ vật. Rồi ông kêu cầu: ‘Ôi Đức Giê-hô-va! Xin cho dân này biết rằng chính ngài là Đức Chúa Trời thật’. Đức Giê-hô-va lập tức giáng một ngọn lửa từ trời xuống thiêu rụi lễ vật. Dân chúng liền hô lên: “Giê-hô-va  là Đức Chúa Trời thật!”. Ê-li-gia bảo họ: ‘Đừng để bọn tiên tri của Ba-anh trốn thoát!’. Hôm ấy, tất cả 450 kẻ tiên tri của Ba-anh đều bị giết.

Khi một đám mây nhỏ xuất hiện ngoài biển, Ê-li-gia nói với A-háp: ‘Sắp có một trận mưa lớn. Vua hãy mau mau thắng xe ngựa mà về cung’. Chẳng bao lâu, mây đen kéo đến, gió thổi mạnh và mưa lớn đổ xuống. Cuối cùng, cơn hạn hán kết thúc. A-háp ra sức đánh xe về, nhưng nhờ Đức Giê-hô-va giúp, Ê-li-gia còn chạy nhanh hơn cả cỗ xe! Phải chăng mọi việc sẽ tiếp tục suôn sẻ? Hãy cùng xem nhé!

“Nguyện mọi người biết rằng chỉ mình ngài, danh là Giê-hô-va, là Đấng Tối Cao trên khắp trái đất”.—Thi thiên 83:18