Skip to content

Skip to table of contents

Giới thiệu phần 6

Giới thiệu phần 6

Khi dân Y-sơ-ra-ên đặt chân đến Đất Hứa, lều thánh trở thành trung tâm của sự thờ phượng thật. Các thầy tế lễ dạy dân chúng Luật pháp, còn các quan xét thì hướng dẫn dân. Phần này cho thấy quyết định và hành động của một người có thể ảnh hưởng lớn đến người khác. Mỗi người dân Y-sơ-ra-ên có trách nhiệm riêng trước mặt Đức Giê-hô-va và người đồng loại. Hãy cho thấy rõ Đê-bô-ra, Na-ô-mi, Giô-suê, Ha-na, con gái của Giép-thê và Sa-mu-ên đã tác động thế nào đến dân chúng. Cũng hãy nhấn mạnh rằng một số người không phải dân Y-sơ-ra-ên, chẳng hạn như Ra-háp, Ru-tơ, Gia-ên và dân thành Ga-ba-ôn, cũng đã quyết định đứng về phía dân Y-sơ-ra-ên vì biết Đức Chúa Trời ở cùng họ.

TRONG PHẦN NÀY

BÀI 29

Đức Giê-hô-va chọn Giô-suê

Những chỉ dẫn Đức Chúa Trời ban cho Giô-suê cũng có thể giúp ích cho chúng ta ngày nay.

BÀI 30

Ra-háp giấu hai người do thám

Tường thành Giê-ri-cô đổ sập nhưng nhà của Ra-háp vẫn đứng vững dù được xây trên tường thành.

BÀI 31

Giô-suê và dân Ga-ba-ôn

Giô-suê cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Hỡi mặt trời, hãy đứng yên!”. Ngài có nhậm lời ông không?

BÀI 32

Người lãnh đạo mới và hai phụ nữ can đảm

Khi Giô-suê qua đời, dân Y-⁠sơ-ra-ên đã thờ thần tượng. Cuộc sống trở nên khó khăn, nhưng có sự trợ giúp của quan xét Ba-rác, nữ tiên tri Đê-bô-ra và Gia-ên.

BÀI 33

Na-ô-mi và Ru-tơ

Hai góa phụ trở về nước Y-⁠sơ-ra-ên. Một người là Ru-tơ, cô đã ra đồng làm việc và được Bô-ô chú ý đến.

BÀI 34

Ghi-đê-ôn đánh bại quân Ma-đi-an

Sau những năm bị dân Ma-đi-an hành hạ, dân Y-⁠sơ-ra-ên đã kêu cầu Đức Giê-hô-va. Làm thế nào đội quân ít người của Ghi-đê-ôn đánh bại 135.000 quân thù?

BÀI 35

Ha-na cầu xin một con trai

Ên-ca-na dắt Ha-na, Phê-ni-na và gia đình đến lều thánh ở Si-lô để thờ phượng. Ở đó, Ha-na cầu xin một con trai. Một năm sau, cô đã sinh Sa-mu-ên!

BÀI 36

Lời hứa của Giép-thê

Giép-thê đã hứa điều gì và tại sao? Con gái của Giép-thê phản ứng ra sao về lời hứa của ông?

BÀI 37

Đức Giê-hô-va phán qua Sa-mu-ên

Hai con trai của Hê-li là thầy tế lễ ở lều thánh, nhưng họ không vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Sa-mu-ên thì khác, và Đức Giê-hô-va đã phán với Sa-mu-ên.

BÀI 38

Đức Giê-hô-va ban cho Sam-sôn sức mạnh

Đức Chúa Trời ban cho Sam-sôn sức mạnh để chiến đấu với người Phi-li-tia. Nhưng vì quyết định thiếu khôn ngoan, Sam-sôn đã bị người Phi-li-tia bắt.