Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI 22

Phép lạ tại Biển Đỏ

Phép lạ tại Biển Đỏ

Khi hay tin dân Y-sơ-ra-ên đã rời Ai Cập, Pha-ra-ôn tiếc vì để họ đi. Ông lệnh cho các chiến binh: ‘Hãy chuẩn bị tất cả xe ngựa và đuổi theo chúng! Sao chúng ta lại thả chúng đi?’. Thế là ông cùng binh lính lên đường đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên.

Đức Giê-hô-va dẫn dân ngài đi, ban ngày thì bằng trụ mây, còn ban đêm thì bằng trụ lửa. Ngài dẫn họ đến Biển Đỏ và truyền đóng trại tại đó.

Rồi dân Y-sơ-ra-ên thấy đạo quân của Pha-ra-ôn kéo đến. Dân Y-sơ-ra-ên không có lối thoát: một bên là biển, một bên là đạo quân Ai Cập. Họ kêu khóc với Môi-se: ‘Mọi người sắp chết rồi! Thà ông đừng dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập còn hơn!’. Môi-se trấn an họ: ‘Đừng sợ hãi. Hãy chờ xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va’. Môi-se thật sự tin cậy Đức Giê-hô-va phải không?

Đức Giê-hô-va truyền cho dân nhổ trại đi tiếp. Đêm đó, ngài chuyển trụ mây ra sau để ngăn giữa người Ai Cập và người Y-sơ-ra-ên. Bên phía người Ai Cập bị tối tăm, nhưng bên phía người Y-sơ-ra-ên có ánh sáng.

 Đức Giê-hô-va bảo Môi-se giơ tay ra trên biển. Rồi ngài khiến một cơn gió mạnh thổi suốt đêm. Nước rẽ ra làm hai, tạo thành một lối đi giữa biển. Hàng triệu người Y-sơ-ra-ên băng qua biển trên đất khô, giữa hai bức tường bằng nước.

Đạo quân của Pha-ra-ôn phi ngựa xuống lòng biển để đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng Đức Giê-hô-va khiến họ hỗn loạn. Các bánh xe ngựa bật tung ra. Binh lính thét lên: ‘Hãy trốn mau! Đức Giê-hô-va đang chiến đấu cho dân ấy!’.

Lúc đó Đức Giê-hô-va bảo Môi-se: “Hãy giơ tay con trên biển”. Nước liền ập xuống đạo quân Ai Cập. Pha-ra-ôn cùng tất cả các binh lính chết hết, không một ai sống sót.

Trên bờ biển bên kia, đoàn dân đông hát bài ca này để khen ngợi Đức Chúa Trời: “Hãy hát cho Đức Giê-hô-va, vì ngài đã toàn thắng vinh quang. Ngài quăng ngựa lẫn người cưỡi ngựa xuống biển sâu”. Trong tiếng hát, các phụ nữ nhảy múa và chơi trống lục lạc. Ai ai cũng vô cùng vui mừng vì giờ đây được hoàn toàn tự do.

“Chúng ta có sự can đảm và nói: ‘Đức Giê-hô-va là đấng giúp đỡ tôi; tôi sẽ chẳng sợ hãi gì. Loài người làm chi tôi được?’”—Hê-bơ-rơ 13:6