Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI 18

Bụi gai cháy

Bụi gai cháy

Môi-se đã sống ở xứ Ma-đi-an được 40 năm. Ông lấy vợ và có con. Một ngày nọ, khi đang chăn cừu gần núi Si-nai, ông thấy điều thật lạ lùng: Một bụi gai cháy nhưng không bị thiêu rụi! Ông đến gần để xem và nghe một giọng nói từ bụi gai: ‘Môi-se! Đừng đến gần nữa. Hãy cởi giày ra, vì nơi con đang đứng là đất thánh’. Đó là giọng Đức Giê-hô-va phán qua thiên sứ.

Môi-se sợ hãi nên liền che mặt lại. Đức Giê-hô-va phán tiếp: ‘Ta đã thấy sự khốn khổ của dân Y-sơ-ra-ên. Ta sẽ giải cứu họ khỏi tay người Ai Cập và đưa họ đến một vùng đất tốt tươi. Con sẽ là người đưa dân ta ra khỏi Ai Cập’. Hẳn Môi-se rất ngạc nhiên phải không?

Môi-se thưa: ‘Nếu dân hỏi ai đã phái con đến, thì con sẽ trả lời ra sao?’. Đức Chúa Trời đáp: ‘Hãy nói với họ rằng Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp, đã phái con đến’. Môi-se lại thưa: ‘Nếu họ không nghe con thì sao?’. Đức Giê-hô-va cho Môi-se thấy là ngài sẽ giúp ông. Ngài bảo Môi-se ném cây gậy xuống đất. Nó liền biến thành con rắn! Khi ông giơ tay ra và nắm lấy đuôi con rắn, nó lại biến thành cây gậy. Đức Giê-hô-va phán: ‘Phép lạ này sẽ chứng tỏ là ta đã phái con đến’.

Nhưng Môi-se thưa tiếp: “Con chẳng phải là người nói năng trôi chảy”. Đức Giê-hô-va hứa: ‘Ta sẽ cho con biết điều phải nói, và cũng sai anh của con là A-rôn đi theo giúp con’. Biết Đức Giê-hô-va ở cùng mình nên Môi-se dẫn vợ con trở về Ai Cập.

“Chớ lo sợ mình phải nói gì và nói thế nào, vì những điều anh em phải nói sẽ được mách bảo vào lúc đó”.—Ma-thi-ơ 10:19