Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 16

Gióp là ai?

Gióp là ai?

Tại xứ Út-xơ có một người thờ phượng Đức Giê-hô-va. Tên ông là Gióp. Ông rất giàu và có nhiều con cái. Ông là người tốt bụng, thường giúp đỡ người nghèo, phụ nữ góa chồng và trẻ mồ côi. Nhưng có phải vì ông làm điều đúng nên sẽ không bao giờ gặp vấn đề?

Sa-tan Ác Quỷ đang quan sát Gióp nhưng ông không hề biết. Ngày nọ, Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan: ‘Ngươi có để ý đến tôi tớ ta là Gióp không? Khắp đất chẳng có ai giống như người. Người nghe lời ta và làm điều đúng’. Sa-tan đáp lại: ‘Dĩ nhiên rồi! Ngài bảo vệ và ban phước cho người mà! Ngài cho Gióp nào là đất đai, nào là súc vật. Hãy lấy lại hết, chắc chắn người sẽ không thờ phượng ngài nữa đâu’. Đức Giê-hô-va phán với hắn: ‘Ngươi có thể thử thách Gióp, nhưng không được phép hại đến mạng sống của người’. Tại sao Đức Giê-hô-va cho phép Sa-tan thử thách Gióp? Vì ngài tin chắc Gióp sẽ vượt qua được.

Sa-tan bắt đầu giáng nhiều tai họa để thử thách Gióp. Trước hết, hắn dùng người Sê-ba đến cướp bò và lừa của Gióp. Sau đó, lửa thiêu rụi cả bầy cừu của ông. Kế đến, người Canh-đê cướp mất bầy lạc đà. Những tôi tớ đang trông coi các bầy ấy cũng bị giết. Rồi thảm họa khủng khiếp nhất xảy ra. Các con của ông bị nhà sập đè chết hết khi đang ăn tiệc. Gióp vô cùng đau buồn, nhưng ông tiếp tục thờ phượng Đức Giê-hô-va.

Sa-tan muốn Gióp đau khổ hơn nữa, thế nên hắn làm cho Gióp bị lở loét khắp người, khiến ông rất đau đớn. Gióp không biết tại sao những điều này xảy đến với ông. Thế nhưng, ông vẫn thờ phượng Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời thấy tất cả và rất hài lòng về Gióp.

Sau đó, Sa-tan dùng ba người để thử thách Gióp. Họ nói với ông: ‘Đức Chúa Trời đang trừng phạt anh vì chắc anh đã phạm tội gì đó và cố giấu giếm’. Gióp đáp: ‘Tôi chẳng làm gì sai’. Nhưng rồi Gióp bắt đầu nghĩ rằng Đức Giê-hô-va gây ra những tai họa này, và ông cho là ngài đối xử bất công với ông.

Một người đàn ông trẻ tên là Ê-li-hu im lặng lắng nghe suốt cuộc nói chuyện ấy. Nhưng bây giờ, ông lên tiếng: ‘Những gì các ông nói không đúng. Đức Giê-hô-va vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta. Ngài không bao giờ làm điều gian ác. Ngài thấy mọi việc và giúp những ai gặp khó khăn’.

Sau đó chính Đức Giê-hô-va lập luận với Gióp. Ngài phán: ‘Sao con trách ta là bất công? Con ở đâu khi ta tạo ra trời đất? Con đã nói năng thiếu hiểu biết’. Gióp nhận lỗi và thưa lại: ‘Con đã sai. Con có nghe về ngài nhưng bây giờ mới thật sự biết ngài. Chẳng có gì mà ngài không thể làm được. Con hối hận về những gì đã nói’.

Sau cuộc thử thách, Đức Giê-hô-va chữa bệnh cho Gióp và ban cho ông nhiều hơn những gì ông có trước đó. Ông được sống lâu và hạnh phúc. Đức Giê-hô-va ban phước cho Gióp vì ông nghe lời ngài ngay cả khi điều đó không dễ. Em sẽ bắt chước Gióp và tiếp tục thờ phượng Đức Giê-hô-va dù có chuyện gì xảy ra không?

“Anh em đã nghe về sự chịu đựng của Gióp và thấy kết cuộc Đức Giê-hô-va ban cho ông”.—Gia-cơ 5:11