Skip to content

Skip to table of contents

Giới thiệu phần 4

Giới thiệu phần 4

Phần này sẽ giới thiệu với chúng ta về Giô-sép, Gióp, Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên. Tất cả họ đều chịu nhiều khổ sở dưới tay của Ác Quỷ. Một số người chịu sự bất công, tù đày, nô lệ hoặc thậm chí cái chết. Dù vậy, Đức Giê-hô-va đã dùng nhiều cách khác nhau để bảo vệ họ. Nếu là cha mẹ, hãy giúp con bạn hiểu làm thế nào những tôi tớ ấy chịu đựng khốn khổ mà không mất đức tin.

Đức Giê-hô-va dùng Mười Tai Vạ để cho thấy ngài mạnh hơn mọi thần của Ai Cập. Hãy nhấn mạnh Đức Giê-hô-va bảo vệ dân ngài thế nào trong quá khứ và cách ngài làm thế vào thời nay.

TRONG PHẦN NÀY

BÀI 14

Một nô lệ vâng lời Đức Chúa Trời

Giô-sép làm điều đúng nhưng vẫn phải chịu đau khổ cùng cực. Tại sao?

BÀI 15

Đức Giê-hô-va không hề quên Giô-sép

Dù Giô-sép ở xa gia đình, Đức Chúa Trời đã chứng tỏ là luôn ở cùng ông.

BÀI 16

Gióp là ai?

Ông đã vâng lời Đức Giê-hô-va ngay cả khi khó khăn.

BÀI 17

Môi-se chọn thờ phượng Đức Giê-hô-va

Khi còn bé, Môi-se đã được cứu nhờ kế hoạch thông minh của mẹ.

BÀI 18

Bụi gai cháy

Tại sao bụi gai cứ cháy mãi mà không bị thiêu rụi?

BÀI 19

Ba tai vạ đầu tiên

Pha-ra-ôn đã đem đến tai vạ cho dân mình vì ông kiêu ngạo tới mức không chịu làm một điều đơn giản.

BÀI 20

Sáu tai vạ kế tiếp

Những tai vạ này có điểm gì khác với ba tai vạ đầu?

BÀI 21

Tai vạ thứ mười

Tai vạ này khủng khiếp đến mức Pha-ra-ôn kiêu ngạo cuối cùng cũng phải bỏ cuộc.

BÀI 22

Phép lạ tại Biển Đỏ

Pha-ra-ôn đã vượt qua tai vạ thứ mười, nhưng liệu ông có sống sót qua phép lạ này của Đức Chúa Trời không?