Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI 11

Thử thách về đức tin

Thử thách về đức tin

Áp-ra-ham dạy con mình là Y-sác biết yêu mến Đức Giê-hô-va và tin cậy mọi lời hứa của ngài. Nhưng khi Y-sác khoảng 25 tuổi, Đức Giê-hô-va bảo Áp-ra-ham làm một việc rất khó. Việc gì vậy?

Đức Chúa Trời nói với Áp-ra-ham: ‘Con hãy dẫn con trai duy nhất của mình đến xứ Mô-ri-a và dâng nó làm vật tế lễ trên một ngọn núi ở đó’. Dù không biết tại sao Đức Giê-hô-va bảo ông làm thế, Áp-ra-ham vẫn vâng lời.

Sáng sớm hôm sau, Áp-ra-ham dẫn Y-sác và hai tôi tớ đi đến Mô-ri-a. Tới ngày thứ ba, họ thấy ngọn núi ấy từ đằng xa. Áp-ra-ham bảo các tôi tớ đợi ở đó, còn ông và Y-sác sẽ đi dâng vật tế lễ. Áp-ra-ham đưa củi cho Y-sác mang, và ông cầm lấy con dao. Y-sác hỏi cha: ‘Con thú để làm vật tế lễ ở đâu vậy cha?’. Áp-ra-ham đáp: ‘Con à, chính Đức Giê-hô-va sẽ cung cấp nó’.

Đến nơi, hai người dựng một bàn thờ. Áp-ra-ham trói tay chân Y-sác và đặt con lên bàn thờ.

Áp-ra-ham cầm dao lên. Ngay lúc ấy, thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trời gọi: ‘Áp-ra-ham! Đừng hại Y-sác. Giờ đây ta biết con đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời vì đã sẵn lòng dâng con mình’. Rồi Áp-ra-ham thấy một con cừu bị mắc sừng trong bụi rậm. Ông liền cởi trói cho Y-sác và dâng con cừu làm vật tế lễ thế cho con mình.

 Kể từ ngày đó, Đức Giê-hô-va gọi Áp-ra-ham là bạn ngài. Em biết tại sao không? Vì Áp-ra-ham làm mọi điều Đức Giê-hô-va muốn ông làm, ngay cả khi không hiểu lý do.

Đức Giê-hô-va lặp lại lời hứa với Áp-ra-ham: ‘Ta sẽ ban phước cho con và làm cho con cháu, hay dòng dõi, của con gia tăng nhiều’. Đức Giê-hô-va cũng hứa là qua gia đình của Áp-ra-ham, ngài sẽ ban phước cho tất cả những người tốt.

“Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của ngài, để ai thể hiện đức tin nơi Con ấy sẽ không bị hủy diệt mà có được sự sống vĩnh cửu”.—Giăng 3:16