Skip to content

Skip to table of contents

Giới thiệu phần 2

Giới thiệu phần 2

Tại sao Đức Giê-hô-va giáng trận nước lụt để hủy diệt thế giới thời bấy giờ? Vào đầu lịch sử nhân loại, có một trận chiến đã xảy ra: trận chiến giữa thiện và ác. Một số người, như A-đam, Ê-va và con trai họ là Ca-in, đã chọn phe ác. Số ít người khác, như A-bên và Nô-ê, đã chọn phe thiện. Hầu hết người ta trở nên xấu xa đến nỗi Đức Giê-hô-va phải hủy diệt thế giới gian ác đó. Phần này sẽ giúp chúng ta hiểu rằng Đức Giê-hô-va biết chúng ta chọn đứng về phe nào, và ngài sẽ không bao giờ cho phép cái ác chiến thắng cái thiện.

TRONG PHẦN NÀY

BÀI 3

A-đam và Ê-va không vâng lời Đức Chúa Trời

Một cây ở giữa vườn Ê-đen có gì đặc biệt? Tại sao Ê-va ăn trái của cây đó?

BÀI 4

Giận dữ dẫn đến giết người

Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật của A-bên nhưng không chấp nhận lễ vật của Ca-in. Biết điều này, Ca-in rất giận dữ và đã làm một chuyện tồi tệ.

BÀI 5

Tàu Nô-ê

Khi các thiên sứ lấy phụ nữ trên đất làm vợ, họ sinh ra những người con khổng lồ và hung dữ. Sự hung bạo lan tràn khắp nơi. Nhưng Nô-ê thì khác, ông yêu mến và vâng lời Đức Giê-hô-va.

BÀI 6

Tám người sống sót

Mưa trút xuống suốt 40 ngày và 40 đêm. Nô-ê và gia đình đã ở trong tàu hơn một năm. Cuối cùng cũng đến lúc họ có thể ra ngoài.