Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI 102

Giăng nhận được sự mạc khải

Giăng nhận được sự mạc khải

Khi sứ đồ Giăng bị giam trên đảo Bát-mô, Chúa Giê-su cho ông thấy một loạt 16 khải tượng, tức hình ảnh, về tương lai. Những khải tượng này tiết lộ cách danh Đức Giê-hô-va sẽ được nên thánh, Nước ngài sẽ đến và ý ngài sẽ được thực hiện ở dưới đất cũng như trên trời.

Trong một khải tượng, Giăng thấy Đức Giê-hô-va ngự ngai vinh hiển trên trời, xung quanh là 24 trưởng lão mặc áo trắng và đội vương miện bằng vàng trên đầu. Từ ngai ấy phát ra những tia chớp và tiếng sấm. Cả 24 trưởng lão sấp mình xuống thờ phượng Đức Giê-hô-va. Trong một khải tượng khác, Giăng thấy một đám đông lớn gồm những người thờ phượng Đức Giê-hô-va đến từ mọi nước, mọi dân và mọi thứ tiếng. Chiên Con, tức Chúa Giê-su, chăn dắt và dẫn họ đến các suối nước sự sống. Sau đó, trong một khải tượng khác, Chúa Giê-su bắt đầu cai trị với tư cách là Vua trên trời cùng với 24 trưởng lão. Trong khải tượng kế tiếp, Giăng thấy Chúa Giê-su chiến đấu với con rồng, tức Sa-tan, và các quỷ theo hắn. Rồi Chúa Giê-su quăng chúng từ trời xuống đất.

 Sau đó, Giăng thấy một cảnh tượng tuyệt vời: Chiên Con cùng 144.000 người đứng trên núi Si-ôn. Ông cũng thấy một thiên sứ bay quanh trái đất, bảo mọi người kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh ngài.

Trong khải tượng tiếp theo, cuộc chiến Ha-ma-ghê-đôn bùng nổ, và Chúa Giê-su cùng đạo quân của ngài chiến thắng thế gian gian ác của Sa-tan. Trong khải tượng cuối, Giăng thấy sự hòa hợp trọn vẹn ở trên trời và dưới đất. Sa-tan và dòng dõi của hắn hoàn toàn bị hủy diệt. Mọi người trên trời và dưới đất đều xem danh Đức Giê-hô-va là thánh và thờ phượng một mình ngài.

“Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Người sẽ giày đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ cắn gót chân người”.—Sáng thế 3:15