Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI 96

Chúa Giê-su chọn Sau-lơ

Chúa Giê-su chọn Sau-lơ

Sau-lơ là một công dân La Mã sinh ra ở Tạt-sơ. Ông là một người Pha-ri-si thông thạo Luật pháp Do Thái, và ông ghét tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Ông lôi cả đàn ông và phụ nữ theo đạo Đấng Ki-tô ra khỏi nhà rồi bỏ tù họ. Thậm chí ông còn đứng nhìn đám đông giận dữ ném đá môn đồ Ê-tiên cho đến chết.

Nhưng tìm bắt các tín đồ ở Giê-ru-sa-lem thôi vẫn chưa đủ, Sau-lơ còn xin thầy tế lễ thượng phẩm cử ông đi Đa-mách để truy lùng các tín đồ ở đó. Khi Sau-lơ gần đến thành, một ánh sáng chiếu rọi khắp quanh ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với mình: ‘Hỡi Sau-lơ! Sao ngươi bắt bớ ta?’. Ông hỏi: “Ngài là ai?”. Ngài phán: ‘Ta là Giê-su. Hãy đi vào thành Đa-mách, và ngươi sẽ được chỉ bảo điều phải làm’. Lập tức, Sau-lơ bị mù và người ta nắm tay ông dẫn vào thành.

Tại Đa-mách, có một môn đồ trung thành tên là A-na-nia. Chúa Giê-su phán với ông trong một khải tượng: ‘Hãy đến nhà Giu-đa trên con đường có tên là Thẳng để tìm một người tên là Sau-lơ’. A-na-nia đáp: ‘Thưa Chúa, tôi biết mọi điều về người này! Ông ấy bắt bỏ tù các môn đồ ngài!’. Nhưng Chúa Giê-su phán: ‘Hãy đi, vì tôi đã chọn Sau-lơ để rao giảng tin mừng ra nhiều nước’.

Vậy A-na-nia đi tìm Sau-lơ và nói với ông: ‘Anh Sau-lơ, Chúa Giê-su sai tôi đến để làm anh sáng mắt’. Ngay lập tức, Sau-lơ thấy lại được. Ông học về Chúa Giê-su và trở thành môn đồ ngài. Bây giờ, là một tín đồ đã báp-têm, Sau-lơ bắt đầu rao giảng trong các nhà hội cùng với những anh em đồng đạo khác. Em có thể tưởng tượng người Do Thái  sửng sốt thế nào khi thấy Sau-lơ dạy dỗ về Chúa Giê-su không? Họ nói: ‘Chẳng phải ông ta chính là người đã từng truy lùng các môn đồ của Chúa Giê-su sao?’.

Trong ba năm, Sau-lơ rao giảng cho những người sống ở Đa-mách. Người Do Thái rất ghét ông và lập mưu giết ông. Nhưng các anh em biết chuyện nên đã giúp ông trốn thoát. Họ lấy thúng thòng ông xuống qua cửa sổ trên vách thành.

Khi đến Giê-ru-sa-lem, Sau-lơ cố gắng kết hợp với anh em ở đó. Nhưng họ sợ ông. Rồi một môn đồ tên là Ba-na-ba dẫn Sau-lơ đến các sứ đồ và thuyết phục họ rằng ông đã thật sự thay đổi. Sau-lơ bắt đầu sốt sắng rao giảng tin mừng cùng với hội thánh ở Giê-ru-sa-lem. Sau này, ông được biết đến với tên gọi là Phao-lô.

“Đấng Ki-tô Giê-su đã đến thế gian để cứu những kẻ tội lỗi. Trong số đó ta là kẻ đứng đầu”.—1 Ti-mô-thê 1:15