Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI 91

Chúa Giê-su được sống lại

Chúa Giê-su được sống lại

Sau khi Chúa Giê-su chết, một người giàu tên là Giô-sép đến gặp Phi-lát để xin hạ xác Chúa Giê-su xuống khỏi cột. Giô-sép liệm thi thể ngài bằng vải lanh mịn cùng với hương liệu, rồi đặt vào một ngôi mộ mới. Ông lăn một tảng đá nặng chặn trước cửa mộ. Các trưởng tế nói với Phi-lát: ‘Chúng tôi sợ rằng môn đồ của Giê-su sẽ đến lấy trộm xác rồi nói với dân chúng là hắn đã được sống lại!’. Vậy Phi-lát nói với họ: ‘Hãy niêm phong và canh giữ mộ cho cẩn thận’.

Ba ngày sau, một số phụ nữ đến thăm mộ vào lúc sáng sớm thì thấy tảng đá đã được lăn đi. Bên trong mộ, một thiên sứ nói với họ: ‘Đừng sợ. Chúa Giê-su đã được sống lại. Hãy đi bảo các môn đồ đến gặp ngài ở Ga-li-lê’.

Ma-ri Ma-đơ-len vội vã đi tìm Phi-e-rơ và Giăng. Bà bảo họ: ‘Có người đã mang xác Chúa Giê-su đi rồi!’. Phi-e-rơ và Giăng liền chạy đến mộ. Khi thấy mộ trống rỗng, họ trở về nhà mình.

Lúc Ma-ri quay lại mộ, bà thấy hai thiên sứ đang ngồi bên trong thì nói với họ: ‘Tôi không biết người ta đã mang Chúa của tôi đi đâu’. Rồi bà thấy một người đàn ông, nghĩ rằng đó là người làm vườn nên bà nói: ‘Thưa ông, xin cho tôi biết ông đặt ngài ở đâu’. Nhưng khi nghe người ấy gọi: “Ma-ri!”, bà nhận ra đó là Chúa Giê-su. Bà reo lên: “Thầy!”, và cứ níu lấy ngài. Chúa Giê-su bảo bà: ‘Hãy đi gặp anh em tôi và nói với họ là chị đã thấy tôi’. Ma-ri lập tức chạy đến chỗ các môn đồ và cho biết bà đã thấy Chúa Giê-su.

Sau đó, có hai môn đồ đang trên đường từ Giê-ru-sa-lem đến làng Em-ma-út. Một người đàn ông tới đi chung và hỏi họ đang nói chuyện gì. Họ đáp: ‘Anh chưa nghe sao? Ba ngày trước, các trưởng tế đã nộp Chúa Giê-su để ngài bị xử tử. Giờ thì có mấy phụ nữ nói rằng ngài đang sống!’. Người đàn ông hỏi: ‘Các anh  không tin các nhà tiên tri sao? Họ đã báo trước rằng Đấng Ki-tô sẽ chết và được sống lại’. Người ấy tiếp tục giải thích Kinh Thánh cho họ. Khi đến Em-ma-út, các môn đồ xin người ấy ở lại với họ. Vào bữa tối, khi người ấy cầm bánh cầu nguyện, họ nhận ra đó là Chúa Giê-su, nhưng ngài biến mất.

Hai môn đồ vội vã chạy đến ngôi nhà mà các sứ đồ đang nhóm lại ở Giê-ru-sa-lem và kể về chuyện đã xảy ra. Khi họ đang ở đó thì Chúa Giê-su hiện ra ngay trong ngôi nhà. Lúc đầu, các sứ đồ không tin đó là Chúa Giê-su. Nhưng ngài phán: ‘Hãy xem tay tôi, hãy sờ tôi xem. Có lời viết rằng Đấng Ki-tô sẽ sống lại’.

“Tôi là đường đi, chân lý và sự sống. Không ai đến được với Cha nếu không qua tôi”.​—Giăng 14:6