Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI 59

Bốn chàng trai vâng lời Đức Giê-hô-va

Bốn chàng trai vâng lời Đức Giê-hô-va

Vua Nê-bu-cát-nết-xa đã bắt các quan của Giu-đa sang Ba-by-lôn. Vua bổ nhiệm quan Át-bê-na coi sóc họ. Nê-bu-cát-nết-xa cũng lệnh cho Át-bê-na chọn ra những người trẻ khỏe mạnh và thông minh nhất. Những người trẻ ấy sẽ được huấn luyện trong ba năm để làm quan trong triều Ba-by-lôn. Họ sẽ phải học đọc, viết và nói ngôn ngữ của người Ba-by-lôn. Họ cũng phải ăn các món giống như vua và các quan. Trong số những người trẻ ấy có Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria. Át-bê-na đặt tên Ba-by-lôn cho họ là Ben-tơ-sát-xa, Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô. Sự giáo dục này có khiến họ ngưng phụng sự Đức Giê-hô-va không?

 Bốn chàng trai quyết tâm vâng lời Đức Giê-hô-va. Họ biết rằng theo Luật pháp Đức Giê-hô-va thì một số loại thức ăn vua ban là ô uế vì vậy không được ăn. Thế nên, họ nói với Át-bê-na: ‘Xin đừng cho chúng tôi ăn các thứ vua ăn’. Át-bê-na nói: ‘Nếu các ngươi không ăn và rồi vua thấy các ngươi ốm yếu, thì vua sẽ xử tử ta mất!’.

Đa-ni-ên nảy ra một ý tưởng. Chàng nói với người giám hộ: ‘Xin cho chúng tôi chỉ ăn rau và uống nước trong mười ngày, rồi so sánh chúng tôi với những người trẻ ăn thức ăn của vua’. Người giám hộ đồng ý.

Sau mười ngày, Đa-ni-ên và ba người bạn trông khỏe mạnh hơn tất cả những người trẻ kia. Đó là vì họ vâng lời Đức Giê-hô-va và làm ngài vui lòng. Ngài còn ban cho Đa-ni-ên khả năng hiểu được các khải tượng và giấc mơ.

Thời gian huấn luyện kết thúc, Át-bê-na đưa những người trẻ đến ra mắt vua Nê-bu-cát-nết-xa. Khi nói chuyện với họ, vua thấy trong cả nhóm chẳng ai thông minh và lanh lợi bằng Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria. Vậy nên vua chọn bốn chàng trai này để hầu việc trong triều. Vua thường hỏi ý kiến của họ trước những vấn đề quan trọng. Đức Giê-hô-va giúp họ giỏi hơn tất cả các nhà thông thái và pháp sư của vua.

Dù sống xa quê hương, Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria không quên rằng họ là dân của Đức Giê-hô-va. Còn em, em có luôn nhớ đến Đức Giê-hô-va, ngay cả khi không có cha mẹ ở bên cạnh không?

“Đừng bao giờ để ai khinh thường con vì con trẻ tuổi. Thay vì thế, hãy làm gương cho những người trung tín trong cách nói năng, hạnh kiểm, tình yêu thương, đức tin và sự trong sạch”.—1 Ti-mô-thê 4:12