Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI 2

Đức Chúa Trời tạo ra người nam và người nữ đầu tiên

Đức Chúa Trời tạo ra người nam và người nữ đầu tiên

Đức Giê-hô-va trồng một khu vườn ở nơi gọi là Ê-đen. Trong vườn ấy có nhiều hoa, cây cối và loài vật. Rồi Đức Chúa Trời tạo ra người nam đầu tiên là A-đam. Ngài lấy bụi đất nắn nên ông và hà hơi vào mũi ông. Chuyện gì xảy ra? A-đam trở thành một người sống! Đức Giê-hô-va giao cho A-đam công việc chăm sóc khu vườn và đặt tên cho mọi loài vật.

Đức Giê-hô-va truyền cho A-đam mệnh lệnh quan trọng này: ‘Con được ăn trái của mọi cây trong vườn, chỉ trừ một cây bị cấm mà thôi. Nếu ăn trái của cây đó, con sẽ chết’.

Một thời gian sau, Đức Giê-hô-va nói: ‘Ta sẽ làm nên một người giúp đỡ cho A-đam’. Ngài khiến A-đam ngủ mê, rồi dùng một xương sườn của ông để tạo ra người vợ cho ông. Tên bà là Ê-va. A-đam và Ê-va trở thành gia đình đầu tiên. A-đam cảm thấy  thế nào? Ông hạnh phúc đến nỗi thốt lên: ‘Xem Đức Giê-hô-va làm ra ai từ xương sườn của tôi này! Đây, một người giống như tôi!’.

Đức Giê-hô-va bảo A-đam và Ê-va sinh con cái, làm cho đầy trái đất. Ngài muốn họ cùng vui vẻ làm việc để biến cả trái đất thành địa đàng, tức công viên xinh đẹp, như vườn Ê-đen. Nhưng mọi việc không xảy ra đúng như thế. Tại sao? Chúng ta sẽ biết trong chương sau.

“Từ ban đầu, đấng tạo ra con người đã làm nên người nam và người nữ”.—Ma-thi-ơ 19:4