Skip to content

Skip to table of contents

Giới thiệu phần 1

Giới thiệu phần 1

Kinh Thánh mở đầu bằng lời tường thuật về sự sáng tạo thế giới vật chất, giúp chúng ta thấy được những thứ tốt đẹp mà Đức Giê-hô-va tạo nên, cả trên trời lẫn dưới đất. Nếu là cha mẹ, hãy giúp con bạn nhận ra sự đa dạng tuyệt vời trong công trình sáng tạo. Hãy cho con thấy Đức Chúa Trời tạo dựng loài người đặc biệt hơn loài vật như thế nào. Ngài cho chúng ta khả năng nói chuyện, lý luận, sáng tạo, ca hát và cầu nguyện. Hãy giúp con biết ơn quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Giê-hô-va, đặc biệt là tình yêu thương mà ngài dành cho mọi tạo vật, bao gồm mỗi một người trong chúng ta.

TRONG PHẦN NÀY

BÀI 1

Đức Chúa Trời tạo ra trời và đất

Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời đã tạo ra trời và đất. Tại sao Đức Chúa Trời làm nên một thiên sứ trước mọi tạo vật khác?

BÀI 2

Đức Chúa Trời tạo ra người nam và người nữ đầu tiên

Đức Chúa Trời đã tạo ra người nam, người nữ đầu tiên và đặt họ trong vườn Ê-đen. Ngài muốn họ sinh con cái và làm cho cả trái đất trở thành địa đàng.