Skip to content

Skip to table of contents

Trường lớp và bạn học

Trường lớp và bạn học

 PHẦN 4

Trường lớp và bạn học

Bạn có thấy khó đạt đủ điểm môn nào đó không?

□ Có

□ Không

Bạn đã từng bị bắt nạt hoặc bị quấy rối tình dục ở trường chưa?

□ Rồi

□ Chưa

Thỉnh thoảng bạn có muốn cùng bạn học làm chuyện sai trái không?

□ Có

□ Không

Có lẽ bạn nghĩ: “Nếu mình có thể ‘sống sót’ khi ra trường thì mình cũng có thể chịu đựng bất cứ điều gì!”. Hẳn là thế. Suy cho cùng, trường lớp là nơi thử thách bạn về mặt tinh thần, cảm xúc và tâm linh. Làm thế nào bạn có thể đạt được nền tảng học vấn đầy đủ mà không bị nhiễm thái độ thiếu tin kính từ bạn học? Chương 13-17 sẽ giúp bạn rèn luyện những kỹ năng cần thiết.

[Hình nơi trang 112,  113]