Skip to content

Skip to table of contents

Tiền bạc

Tiền bạc

 PHẦN 5

Tiền bạc

Liên quan đến hạnh phúc của bạn, tiền bạc quan trọng đến mức nào?

□ Không quan trọng

□ Hơi quan trọng

□ Rất quan trọng

Bạn có thường nói về tiền bạc hoặc những thứ mua được bằng tiền không?

□ Hiếm khi

□ Thỉnh thoảng

□ Thường xuyên

Có lẽ cha mẹ luôn nhắc nhở bạn rằng tiền không phải từ trên trời rơi xuống. Họ nói không sai. Vì thế, bạn nên sử dụng tiền bạc một cách hợp lý. Dù tiền có thể được dùng cho mục đích quan trọng nhưng nó cũng gây căng thẳng, làm tổn hại tình bạn và hủy hoại mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Thực tế, thái độ của bạn đối với tiền bạc có thể ảnh hưởng nhiều đến bạn. Chương 18-20 sẽ giúp bạn có quan điểm thăng bằng về vấn đề này.

 [Hình nơi trang 148, 149]