Skip to content

Skip to table of contents

Sự phát triển về mặt thiêng liêng

Sự phát triển về mặt thiêng liêng

 PHẦN 9

Sự phát triển về mặt thiêng liêng

Trong những khía cạnh sau, bạn thấy điều nào khó nhất?

□ Học Kinh Thánh

□ Thường xuyên cầu nguyện với Đức Giê-hô-va

□ Nói với người khác (đặc biệt là bạn học) về đức tin của mình

□ Hiểu được tại sao làm theo tiêu chuẩn Kinh Thánh là khôn ngoan

Hãy viết ra mục tiêu dành cho điều mà bạn thấy khó nhất.

․․․․․

Chương 34-38 sẽ giúp bạn biết cách củng cố tình trạng thiêng liêng của mình, sống theo tiêu chuẩn Kinh Thánh, đặt những mục tiêu giúp đời sống bạn có định hướng và mục đích.

 [Hình nơi trang 280, 281]