Skip to content

Skip to table of contents

Nhật ký—Tiền bạc

Nhật ký—Tiền bạc

 PHẦN 5

Nhật ký​—Tiền bạc

Vấn đề lớn nhất của bạn về tiền bạc là gì?

․․․․․

Để đối phó với vấn đề ấy trong tương lai, bạn có thể dùng thông tin trong phần này như thế nào?

․․․․․