Skip to content

Skip to table of contents

Nhật ký—Những thay đổi trong đời sống

Nhật ký—Những thay đổi trong đời sống

 PHẦN 2

Nhật ký​—Những thay đổi trong đời sống

Hãy cho biết bạn không thích điểm nào nhất về mình và giải thích tại sao điểm đó khiến bạn phiền lòng.

․․․․․

Hãy viết ra một điểm bạn thích nơi mình và cho biết tại sao bạn cảm thấy điểm đó đáng quý.

․․․․․